Joost Kaesemans directeur Public Relations en Public Policy Touring

News / People

De mobiliteitssector en de manieren waarop we ons verplaatsen zijn in volle evolutie. De Covid-crisis en de ecologische uitdagingen zorgen ervoor dat de wereld van de automobiliteit versneld verandert. Overheden zoals de Europese Unie maken concrete plannen om transport CO2-neutraal en emissievrij te maken. Als maatschappij denken we na over de toekomst van onze mobiliteit en de wijze waarop we die (zullen) invullen. Touring wil constructief meewerken met deze evolutie en ervoor zorgen dat de leden met raad en daad worden bijgestaan in de transitie van hun mobiliteit. Zo zal de elektrificatie van de voertuigenmarkt iets zijn waarmee velen worden geconfronteerd. De overschakeling van een voertuig met klassieke verbrandingsmotor naar een elektrisch voertuig moet laagdrempelig en aantrekkelijk zijn. Om de belangen van onze leden continu te verdedigen, herziet Touring ook zijn visie en organisatie. Deze moeten mee evolueren met de nieuwe realiteit en ze faciliteren. Op 1 september zal Joost Kaesemans Touring versterken als nieuwe directeur Public Relations en Public Policy. Hij werkt al zijn hele carrière in de mobiliteitsbranche: hij bouwde zijn expertise en netwerk op bij de VRT Verkeersredactie en nadien als woordvoerder van automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC.

Joost Kaesemans

Joost Kaesemans ziet zijn nieuwe uitdaging als volgt: “De stap naar Touring is in de eerste plaats een stap dichter bij de mobiliteitsgebruiker zelf. Dat vind ik uitermate interessant. Het is immers die mobiele burger die, door zijn veranderende gewoontes en wensen, onze mobiliteit vormgeeft. Het is daarom een eer om, met het sterke team van Touring, deze mobiliteitsgebruiker te mogen vertegenwoordigen in de media en bij de stakeholders. Ik vind bij Touring een organisatie die met grote openheid en interesse de ontwikkelingen in mobiliteit volgt en de duidelijke ambitie heeft om alle mobiliteitsgebruikers aangepaste en innovatieve diensten en producten te blijven aanbieden die hun mobiliteit efficiënt, duurzaam en prettig maakt.”