Karel Goethals en Steven Heylen versterken het bestuur van CommPass

News / People

Tijdens de recente algemene vergadering van CommPass werden Karel Goethals en Steven Heylen gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij treden in de voetsporen van Matthias Langenaeker en Anthony O’Donnell die hun bestuursmandaten hebben afgerond. Daarnaast hebben Gino Baeck, Christine Van den Berghe, Ilse Baele en Ann Hoerée het vertrouwen van de leden behouden en hun bestuurdersmandaten verlengd.

"We blikken tevreden terug op de resultaten van vorig jaar, met meer deelnemers, kwalitatieve content, sterke events en een gezond financieel rapport. Dit alles is het resultaat van een goede samenwerking van een sterk bestuur en het vertrouwen van alle CommPass leden, waarvoor ik iedereen wens te bedanken. Tevens wil ik de uittredende leden van de Raad van Bestuur bedanken: Matthias Langenaeker en Anthony O’Donnell voor wat we samen mochten ondernemen. De nieuwe bestuursleden . zullen ons ongetwijfeld nieuwe, frisse inzichten bieden die wij als organisatie nastreven. Voor 2024 staan drie ambities op het programma: de absolute referentie zijn voor de onboarding van nieuwe talenten, het grootste professionele media event neerzetten met de AMMA Awards en leden snel en accurraat informeren over innovaties in media," aldus voorzitter Gino Baeck.

"De sector waarin de leden van Commpass opereren kampt met een probleem: ze is aan de ene kant niet zichtbaar en aantrekkelijk genoeg voor jonge mensen die aan het begin van een loopbaan staan en aan de andere kant zijn er weinig opleidingen die deze talenten klaarstomen voor een carrière binnen de media. Commpass en het engagement van zijn leden is één van de troeven die we als sector hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden, iets waar ik graag ook verantwoordelijkheid in opneem en m'n schouders onder zet. Ik dank iedereen voor de vertrouwen," zegt Karel Goethals, CEO van Mediabrands Belgium. 

Steven Heylen, country lead voor Spotify Belgium, vult aan: "Ik deel graag mijn ervaring om de groei en verdere ontwikkeling van CommPass te bevorderen en samen kansen te identificeren om toegevoegde waarde te creëren voor de sector. Ik hecht veel belang aan het begeleiden en inspireren van individuen in de mediawereld, zodat zij een positieve impact kunnen hebben op de sector."