Kinepolis: the show can go on

Communication / News

4slz_rck6kq-lloyd-dirks

 2016 was een uitzonderlijk expansiejaar voor Kinepolis, met de opening van vijf nieuw gebouwde bioscopen in Nederland, Spanje en Frankrijk, en de succesvolle integratie van overgenomen vestigingen. Ondanks een minder sterk filmaanbod, het EK voetbal en minder vakantiedagen in 2016, zette de Groep solide resultaten neer met een stijging van de REBITDA per bezoeker in nagenoeg alle landen. De kerncijfers 2016 t.o.v. 2015:
  • Het aantal bezoekers steeg met 7,5% tot 23,8 miljoen, dankzij de expansie van de Groep.
  • De totale opbrengsten namen toe met 7,7%, tot € 324,9 miljoen, dankzij de stijging van het bezoekcijfer, een hogere verkoop per bezoeker en de gestegen B2B- en vastgoedinkomsten.
  • De courante  EBITDA (REBITDA) steeg met 4,0%, tot € 94,6 miljoen. De REBITDA per bezoeker steeg in elk land, behalve in Frankrijk.
  • De courante winst daalde met 6,5% tot € 40,4 miljoen door hogere afschrijvingen als gevolg van de expansie en een hogere effectieve belastingvoet. Dankzij de opbrengsten uit de verkoop van Utopolis en éénmalige fiscale kosten in 2015, steeg de winst met 47,7% tot € 47,6 miljoen. De winst per aandeel bedroeg € 1,75.
  • De netto financiële schuld steeg met slechts 4,8% tot € 169,8 miljoen, en dit ondanks de zware  investeringen in expansie ten bedrage van € 71,7 miljoen, onder meer voor de bouw van de vijf nieuwe complexen, deels gecompenseerd door de opbrengsten uit de verkoop van Utopolis België ten bedrage van € 34,99 miljoen.
  • De vrije kasstroom daalde met 18,8% tot € 53,6 miljoen door meer betaalde intresten en belastingen.
  • Het voorgestelde dividend per aandeel bedraagt € 0,87, een stijging met 10,1%, op basis van een 50% pay-out ratio en het aantal dividendgerechtigde aandelen op 17 februari 2017.

Kinepolis ontving in 2016 7,5% meer bezoekers dan het jaar voordien, in hoofdzaak dankzij overnames in 2015 die voor het eerst voor een volledig jaar meetelden, de overname van een bioscoop in Rouen (Frankrijk) in januari 2016 en nieuw geopende bioscopen in Nederland (Dordrecht, Breda, Utrecht), Spanje (Granada) en Frankrijk (Fenouillet). Het filmaanbod in 2016 kon een uitzonderlijk 2015, met o.m. 'Star Wars: The Force Awakens', 'Minions' en 'Jurassic World', niet evenaren en ook de lokale content stelde teleur in de meeste landen, behalve in Frankrijk, dankzij het succes van 'Les Tuche 2'. Daarnaast speelden ook de verschuiving van de kerstvakantie en het EK voetbal een rol in de mindere bezoekcijfers.

De totale opbrengsten kenden met 7,7% een sterkere stijging dan het bezoekcijfer, dankzij een stijging van de opbrengsten in alle businesslijnen. Enkel Brightfish liet een lager omzetcijfer zien. De verkoop van dranken en snacks (In-theatre sales) steeg met 9,6%, ondanks een negatieve impact van de landenmix door het lager aandeel van België. In alle landen werden meer producten per persoon gekocht en in België en Nederland bezochten ook relatief meer mensen de shop. De opbrengsten uit de ticketverkoop (Box Office) stegen met 7,3% iets minder dan het bezoekcijfer, in hoofdzaak door de gewijzigde landenmix en het wegvallen van een deel van de Virtual Print Fee (VPF).  

De B2B-opbrengsten (+9,5%) namen toe dankzij de expansie, een hogere verkoop van bioscoopcheques aan bedrijven en gestegen opbrengsten uit schermreclame in alle landen, behalve in België, waar de nationale reclamemarkt verder achteruitging. Ook de inkomsten uit de vastgoedactiviteiten stegen (+11,9%), vooral dankzij meer inkomsten uit eigen concessies, minder leegstand en de impact van de expansie. Kinepolis Film Distribution (KFD) kende na een minder 2015 een uitstekend 2016 (+38,0%), voornamelijk dankzij succesvolle lokale releases zoals 'Safety First' en 'Achter de Wolken' in het voorjaar en 'De Premier' en 'De Buurtpolitie' in het najaar. De inkomsten van Brightfish daalden met 12,8%, als gevolg van de verdere daling van inkomsten uit Belgische schermreclame. Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2016: "2016 was een moeilijk filmjaar, maar desondanks een succesvol Kinepolis-jaar. Ondanks het eerder magere filmaanbod en externe factoren zoals minder vakantiedagen in 2016 en het EK, hebben we degelijke resultaten neergezet. De commerciële en operationele efficiëntie van onze bestaande activiteiten nam verder toe. Daarnaast hebben we in 2016 belangrijke stappen gezet in de verdere uitvoering van onze expansiestrategie. We namen een bioscoop in Rouen over, openden niet minder dan vijf nieuwbouwprojecten en bouwden verschillende overgenomen bioscopen om naar het Kinepolis-concept. Dit alles tegen een achtergrond van een lopende integratie van overgenomen complexen."