Klarafestival en SOS Kinderdorpen lanceren The Sound of Home

Communication / Media / News

 

Klara SOSGisterenavond vond het concert Salaam Syria plaats op het Klarafestival. In de context van dit concert werd ook het startschot gegeven van “The Sound of Home”. Via dit nieuwe project, gedragen door tientallen sociale en culturele partners, krijgen niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) de kans een instrument te leren bespelen.

Momenteel zijn ongeveer 1200 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aanwezig in België, kinderen en jongeren zonder ouders in een vreemd land. Zij verblijven in opvangcentra, waar ze onderdak, eten en scholing krijgen. Voor vrijetijdsbesteding hangen de jongeren af van het opvangcentrum in kwestie. Bij het Klarafestival zijn ze ervan overtuigd dat ook kunst en cultuur basisbehoeftes zijn. Daarom heeft het Klarafestival samen met SOS Kinderdorpen “The Sound of Home” in het leven geroepen. Met dit project krijgt een 200-tal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België de kans om muziekonderwijs te volgen, buíten de centra waar ze worden opgevangen.

De keuze om dit project te laten doorgaan buiten de muren van het opvangcentrum, is bewust: “The Sound of Home” is erop gericht om bruggen te slaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Onderwijs en muziek vormen voor jongeren de vlotste manier om met leeftijdsgenoten in contact te komen.

Zowel de jongeren als de muziekacademies die deelnemen aan “The Sound of Home” krijgen steun van de betrokken partners, die met hun specifieke expertise de nodige omkadering leveren om alle mogelijk drempels (materieel, psychologisch of sociaal) weg te nemen. Zo nemen Belgische jongeren en ouders, die ook les volgen aan de academie, via een buddy-systeem één of meerdere NBMV onder hun vleugels.

"The Sound of Home" is een project van Klarafestival en SOS Kinderdorpen, Fedasil, het Belgische Rode Kruis, Minor-Ndako, OCMW, Deeltijds Kunstonderwijs Brussel, Flagey, VBO Task Force Refugees en muziekscholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Projectpartners zijn Foundation Engie, BNP Paribas Fortis en Eandis.