Lucy heeft geen excuses voor Politiezone Antwerpen

Crea / News

"Ik doe dat anders nooit, het was maar een kort stukje, er kwam geen verkeer, ik heb niemand gehinderd..." Iedereen heeft wel een excuus om een verkeersovertreding te rechtvaardigen. Het verhogen van de verkeersveiligheid in de stad is een belangrijke doelstelling voor Politie Antwerpen, meer specifiek voor de verkeerspolitie. Daarom willen Politie Antwerpen en Lucy weggebruikers via een jaarlijkse verkeerscampagne wijzen op aandachtspunten in het verkeer. De afgelopen jaren lag de focus op hoffelijkheid. In 2023 wil men focussen op het respecteren van de verkeersregels.

In grappige filmpjes wordt de spot gedreven met de excuses en uitvluchten van verkeersovertreders. En passant wordt daarbij telkens een verkeersregel opgefrist. Zoals: de rijrichting respecteren, in fietsstraten geen fietsers voorbijsteken met de auto en nooit met twee op één step.

De campagne zal bestaan uit een sensibiliserend en informerend luik, gevolgd door acties op het terrein door de verkeerspolitie en andere diensten in het korps, die vaststellingen op het vlak van verkeer kunnen doen. De spots worden ingezet op social media en in cinema.

Credits

Brand: Politiezone Antwerpen & Stad Antwerpen
​Contact: 
Karen Lavreysen, Sven Lommaert, Wini Condic-Begov, Annemie Vander Kuylen, Sara Vertommen, Elke Ruys, Liesbeth Haesevoets, Pieter Vermeyen

Agency: lucy
Creatives: Iwein Vandevyver, Arno De Meulder
​Design director: 
Jan Sidgwick
Account executive: Kelly Verbeek
​Account manager: 
Sofie Hoorens
​Account director: 
Thomas Vuerinckx
​Creative director: 
Laurent Dochy, Iwein Vandevyver
​​
​Film production: 
Red Dust
​Director: 
Wannes Destoop
Director of photography: Toon Persyn
Animation: Frank Feijen
​Executive producer: 
Sander Claessens
Line producer: Tom Bungeneers
Post production producer: Wilson Verstreken
Grading: Kene Illegems
Editor: Frederik Vandewalle
Casting: Ans Brugmans

Sound Production: Studio Helsinki