Marketingcontent en trefwoorden: welke SEO-techniek?

Media / Native / News

 

SEO

De juiste trefwoorden zijn onontbeerlijk voor een goede rangschikking en zichtbaarheid van uw content in de resultaten van zoekmachines.

Latente semantische analyse

Het huidige algoritme van Google steunt op een latente semantische analyse (LSA). Het gaat om een indexeer- en zoekmethode die focust op de relaties tussen termen in eenzelfde context.

Concreet betekent dit dat exacte trefwoorden niet langer bepalend zijn. Google begrijpt dat een groep van woorden naar een welbepaalde thematiek verwijst. De zoekmachine lijst de webpagina’s vervolgens op naargelang de gedetecteerde thema’s en ordent ze zo in de zoekresultaten.

Zo nodigt Google contentmarketingspecialisten uit om het comfort voor gebruikers en lezers te optimaliseren door artikels aan te bieden waarin vooral de betekenis, de relevantie en de gebruikersvriendelijkheid voor elk beoogd publiek van belang zijn.

Het schrijven van content met al te veel kernwoorden is vandaag niet meer interessant voor de referentiëring. Semantische rijkdom (synoniemen, ideeën) rond een bepaald concept is dat daarentegen wél, temeer omdat generische kernwoorden vaak aan een zeer sterke concurrentie onderhevig zijn.

SEO anno 2016 spoort aan om zo nauwkeurig mogelijke trefwoorden te kiezen rond de producten of diensten, de marktpositie en de geografische ligging van een bedrijf, indien lokale referentiëring opportuun is.

De bouwstenen van referentiëring

Zodra de content geschreven is, is het van belang om de verschillende bouwstenen van de referentiëring (of SEO-elementen) in de juiste vorm te gieten. Het gaat dan vooral om titels (H1), tussentitels (H2, H3, H4) en metagegevens.

Voor een goede natuurlijke referentiëring van een website of -pagina moeten de primaire en secundaire trefwoorden zich in die verschillende elementen bevinden. Die worden immers door de zoekmachines van Google als eerste gedetecteerd. Elke pagina heeft zijn eigen referentiëringselementen.

Metagegevens (titels en metabeschrijvingen) die onzichtbaar zijn op een website spelen toch een cruciale rol op de pagina met zoekresultaten (SERP). Hun micro-content (max. 70 tekens voor een titel en 160 voor een beschrijving) moet de nieuwsgierigheid van de internetgebruiker wekken en hem ertoe aanzetten te klikken.

Nog meer ideeën om potentiële klanten naar uw website te lokken? Ook dit artikel kan interessant zijn.

 ---

A