Matrix: Het aandeel van digitale reclame bereikt 36 %

News / Research

Matrix

 

De Belgische adverteerders verklaren dat, in 2016, gemiddeld 36 % van hun mediabudget aan digitale kanalen toegewezen werd. De resultaten van deze 7e golf van de Matrix-studie bevestigen de tendens die tijdens de vorige golven opgetekend werd.

Noteer dat de verhouding van digitale investeringen bij adverteerders die beschikken over een jaarbudget van minder dan 100.000 euro merkelijk hoger ligt en 55% van het globale budget uitmaakt, daar waar diezelfde verhouding aan de andere kant van het spectrum bij een budget van meer dan 5 miljoen euro naar 33 % verschuift.

Analyse van de digitale touchpoints

Deze 7e uitgave van de studie focust op de kennis, het gebruik en de doeltreffendheid van digitale touchpoints. Wat kennis en gebruik betreft, is er een merkelijk verschil tussen de toptrio’s van adverteerders en bureaus. De top drie van de adverteerders bestaat uit de verspreiding van content op sociale media, de site van het merk en SEO, terwijl de bureaus voorrang geven aan ‘social media ads’, de verspreiding van content op sociale media en SEA.

De grootste vooruitgang in termen van gebruik ten opzichte van de vorige golf is nog steeds op het conto te schrijven van ‘social media ads’, maar ook van ‘video seeding’, native advertising en, last but not least, mobile display. Klassieke display blijft nog steeds actueel voor 66 % van de spelers en 37 % van hen geeft aan dat ze reeds gebruik maken van ‘digital out of home’.

Wat de efficiëntie betreft, zetten adverteerders en bureaus SEO op de eerste plaats met een score van 7,9/10, wat lichtjes hoger is dan in de vorige golf. De sterkste vooruitgang wordt hier opgetekend bij pre-roll video en mobile display, die terrein winnen.

Evolutie van de digitale touchpoints

Wat de toekomstige evolutie van het gebruik van deze touchpoints betreft, zullen video seeding, social media content en social display ads als overwinnaars uit de bus komen, wat meteen een nieuwe vooruitgang voor de sociale media inhoudt.

De adverteerders zetten hier video seeding bovenaan, terwijl de bureaus social display ads op één zetten. De media, die voor het eerst in deze studie geïdentificeerd worden, zetten duidelijk in op native advertising.

Luc Eeckhout (Phimedia), consultant voor de Belgian Association of Marketing en Directeur Marketing & Sales Support bij L’Avenir Advertising: “Native advertising vormt een echte opportuniteit voor die media die zich willen onderscheiden van GAFA door adverteerders een geloofwaardige context aan te reiken waar hun boodschap zich op kan enten. Daar waar 44 % van de respondenten binnen de media en de regies voor native een sterke progressie ontwaren, is dat bij adverteerders slechts 19 %. Er dient dus nog echt grondwerk geleverd te worden om de markt te overtuigen.”

Digital shift

Ondervraagd omtrent de digitale integratie binnen hun respectievelijke bedrijven, zijn het de bureaus die zichzelf als meest geavanceerd bestempelen, vóór de adverteerders en, meteen daarachter, de media.

Het is een teken des tijds dat het begrip ‘data’ er significant op vooruit gaat, zowel op het vlak van kennis als op dat van de aanwezigheid van een ‘data specialist’, en dat bij alle spelers. Daarvan zijn er nog slechts 6 % die beweren dat ze niet weten wat ‘big data’ zijn.

Expertise

Het laatste punt dat aangekaart wordt is dat van de expertisevelden waar in de toekomst voorrang aan verleend moet worden. Hier zijn het de UX (user experience) en het data management die de aandacht van de actoren weerhouden.

In dat verband verklaart Stéphanie Radochitzki, Digital Strategy Manager bij Space en verantwoordelijke voor de studie voor BAM, dat “hoewel de digitale uitdagingen (UX, data management, marketing automation) als bijzonder belangrijk beschouwd worden, de digitale actoren zichzelf als ‘moderately ready’ bestempelen. Adverteerders, bureaus en media zijn er zich terdege van bewust dat ze specialisten en specifieke tools nodig hebben om deze probleemgebieden te beheren, maar de ervaren profielen ontbreken en de tools zijn vaak complex en duur.”

De zevende uitgave van de Matrix-studie werd door Phimedia, SSI en de Belgian Association of Marketing uitgevoerd onder 508 respondenten (adverteerders, agencies en media – CAWI), die in samenwerking met Mediaspecs en het magazine PUB gerecruteerd werden. Het veldwerk vond plaats in de maand oktober. De studie wordt elk semester georganiseerd en stelt zich tot doel de evoluties in het snel evoluerende digitale medialandschap in kaart te brengen.

 

 

Matrix1

Matrix2

Matrix3