Mechelse Sint-Albertuskerk wordt nieuwe uitvalsbasis Springbok

Communication / News

Springbok, het digitale bureau dat de laatste jaren sterk is gegroeid in België en Nederland, zal haar internationale hoofdkantoor gaan vestigen in de Sint-Albertuskerk in Mechelen (deelgemeente Muizen). Daarmee komt er een eind aan zeven jaar leegstand. De kerk wordt de komende jaren gerestaureerd en heringericht, zodat Springbok er in 2023 haar intrek kan nemen. In totaal werken er meer dan 300 mensen voor de organisatie, verspreid over Mechelen, Brussel, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam. Buiten het feit dat de Sint-Albertuskerk de thuisbasis wordt van Springbok, zal de kerk ’s avonds en in het weekend een verbindende functie vervullen voor de buurtbewoners. Noot van de redactie: in Antwerpen wacht de 'peperbus'-kerk in Borgerhout op een soortelijke investeerder...
 
De kerk in de Gustaaf Ghijselsstraat is meer dan honderd jaar oud en is al geruime tijd niet meer in gebruik. Daar komt in de toekomst verandering in. Springbok, het digitale bureau dat de laatste jaren sterk gegroeid is in België en Nederland, gaat er zijn internationale hoofdkwartier vestigen. “We zijn als moderne werkgever met een zeer mens- en maatschappij gerichte cultuur bijzonder enthousiast over het vooruitzicht te kunnen investeren in een nieuwe waardevolle invulling voor de Sint-Albertuskerk. Een nieuwe thuis voor 70 medewerkers”, aldus Kim Verhaeghen, CEO van Springbok. “Springbok is ooit begonnen vanuit de gedachte om iets te creëren wat over 100 jaar nog bestaat. Daarom voelt deze move voor ons eigenlijk erg natuurlijk: een kerk is gebouwd door generaties voor generaties. Om hier intrek te mogen nemen zal een dagelijkse reminder zijn dat wat we aan het doen zijn niet vluchtig is. We hebben de ambitie om iets neer te zetten dat net zo betekenisvol is als het gebouw.”
 
Springbok werd opgericht in 2014, hetzelfde jaar waarin de de laatste viering plaatsvond in de kerk, en dankt haar succes aan het vermogen om zinvolle verbindingen te kunnen leggen tussen mensen, merken en marketing partners. Buiten dat het kerk als hoofdkwartier zal dienen voor het ambitieuze bedrijf, zal de kerk in samenwerking en overleg met de Stad Mechelen‘s avonds en in het weekend een belangrijke verbindende functie in de buurt gaan vervullen. Het wordt een ontmoetingsplaats en zal als bindweefsel voor de gemeenschap gaan fungeren. De tweede Noordelijke Renaissance die Springbok probeert te ontketenen, is digitaal en verspreidt zich vanuit Mechelen over de rest van de Benelux en Europa. Hierbij worden de digitale tools van vandaag gebruikt om culturen te creëren die de tand des tijds kunnen doorstaan en bouwen ze aan een positieve toekomst De kerk past derhalve naadloos in de filosofie. “Voor ons is het belangrijk dat het project ook een meerwaarde is voor de buurt. Buiten dat de kerk als hoofdkwartier zal dienen en voor werkgelegenheid zorgt, zal de kerk ‘s avonds en in het weekend een belangrijke verbindende functie in de buurt vervullen. Het moet een ontmoetingsplaats worden dat als bindweefsel voor de gemeenschap zal fungeren. Ook de realisatie van een gemeenschappelijke buitenruimte is positief voor de buurt”, aldus Greet Geypen, Mechels schepen van Stadsvernieuwing en Stedenbouw. 
 
De nieuwe eigenaar wil de kerk graag restaureren met behoud van de erfgoedwaarde en haar maatschappelijke rol als ontmoetingsruimte voor de buurt en de maatschappij. Hierbij worden drie klemtonen gelegd: cultureel, maatschappelijk en lokaal. Zo moet het in de toekomst voor lokale kunstenaars mogelijk zijn, om er exposities te organiseren of moet het een gepaste setting bieden voor kamerorkesten. Daarnaast is het de bedoeling om vergaderzalen en de centrale vieringsruimte ter beschikking te stellen van lokale verenigingen en de omliggende scholen. Ook workshops kunnen er georganiseerd worden. Daarnaast is er ook ruimte voor enkele buurt verbindende initiatieven zoals een jaarlijkse buurtbijeenkomst. “We kunnen ons vinden in de visie voor de toekomst van de kerk. Enerzijds het behoud en herstel van het gebouw. Anderzijds wordt er door de herinrichting van het gebouw af te stemmen op het toekomstig gebruik, wordt het voortbestaan van de kerk verzekerd. Zo blijft de Sint-Albertuskerk  het kloppend hart van de buurt”, reageert Werner Van Laer van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.
 
De reconversie van de Sint-Albertuskerk zal door een nader te noemen top architectenbureau  onder handen worden genomen. De hedendaagse vormgeving met respect voor de erfgoedwaarde van de kerk wordt voor Springbok de brug tussen verleden en toekomst. De  dynamiek van de schaalvergroting van Springbok laat immers ruimte voor het lokale sociale weefsel en dit maakt van dit medegebruik een exemplarische herbestemming van dergelijk kerkelijk patrimonium.