Nathalie Erdmanis director Sustainability bij AG

News / People / Sustainability

Op 1 april wijzigt AG de structuur van zijn directiecomité. Huidig HR director Jan Heyvaert krijgt een aantal extra verantwoordelijkheden en treedt als chief Human Resources & Sustainability officer (CHRSO) toe tot het directiecomité. Daarmee onderstreept AG het strategische belang van HR en duurzaamheid voor het bedrijf. Met Nathalie Erdmanis stelt AG daarnaast voor het eerst een director Sustainability aan. Erdmanis, huidig director Strategic Marketing & Customer Insights & Analytics, neemt deze functie op naast haar andere huidige taken. Nathalie Erdmanis:“De afgelopen jaren hebben we als bedrijf en als werkgever al grote inspanningen geleverd om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Geen enkele andere verzekeraar biedt zoveel beleggingsfondsen en spaarverzekeringen aan met een duurzaamheidslabel. We zijn ook de grootste institutionele belegger in België. In al onze investeringsprojecten waken we er minutieus over dat ze voldoen aan onze criteria op het vlak van milieu, maatschappelijke impact en goed bestuur. We investeren ook enorm in infrastructuurprojecten, hernieuwbare energie, scholen en sociale woningen… Daarnaast nemen we energiebesparende maatregelen en gebeurt zowat driekwart van het woon-werkverkeer van onze medewerkers met het openbaar vervoer of zachte mobiliteit. Maar we kunnen zeker nog verdere stappen zetten. Duurzaamheid moet gedragen worden op alle niveaus van onze organisatie, deel uitmaken van al onze activiteiten en een engagement worden van alle afdelingen en al onze medewerkers. De ambitie is er, de overtuiging ook.”