NextGenIty geeft stem aan 300.000 jongeren

Communication / News

NextGenItyNextGenIty is een nieuw marktonderzoekbureau dat naar eigen zeggen in kaart brengt "wat onze huidige generatie jongeren écht motiveert. Wat hen bezighoudt, wat hun noden zijn. Hoe je ze bereikt en activeert, op de werkvloer, voor je merk of organisatie." NextGenIty is een initiatief van onderneemster Sihame El Kaouakibi. "300.000 jongeren en dus potentiële werkkrachten en doelgroepen in de stedelijke omgeving van Antwerpen en Brussel worden momenteel over het hoofd gezien door de bedrijfswereld," vindt Sana Sellami, impact & transition manager bij NextGenIty. Die 300.000 jongeren zijn volgens haar gemotiveerd, hebben talent én kunnen mee het verschil maken bij groei en impact van een bedrijf, merk of organisatie: "Inzicht in hun doen, laten, noden en wensen is daarvoor wel essentieel. Daar wil marktonderzoeksbureau NextGenIty toe bijdragen."

Onderzoeken over employer branding, studie- en consumentenkeuzes zijn er natuurlijk al in overvloed. Maar het resultaat zorgt vaak voor een vertekend beeld, omdat de bevraagde groep niet altijd representatief is voor de huidige maatschappij. Organisaties vertrekken nog te vaak van een eigen referentiekader en een homogene doelgroep, waardoor ze er niet in slagen om jongeren in al hun diversiteit te bereiken. NextGenIty verwijst hiervoor naar de woorden van een (anonieme) deelneemster van een focusgroep, zelf 28 jaar en sales & marketing assistant: "Er is weinig voeling met onze gewoontes, onze cultuur, onze manier van communiceren en met onze diverse achtergrond. Wij voelen ons ondervertegenwoordigd bij HR-afdelingen, recruiters, merken en beleidsmakers. Etnische diversiteit zit momenteel vooral op de 'lagere niveaus' van de werkvloer. Werknemers, sollicitanten én consumenten  moeten het gevoel hebben dat er rekening  gehouden wordt met hun wensen en noden om hen te engageren."
Nog een paar cijfers die NextGenIty naar voren schuift en die inderdaad doen nadenken: 84% van de Belgische jongeren tussen 12 en 35 jaar vertrouwt traditionele reclames niet. 71% wil diversiteit op de werkvloer. 75% vindt het belangrijk dat een bedrijf teruggeeft aan de samenleving. Dit zijn enkele cijfers waarop het marktonderzoeksbureau wil verder bouwen, verder onderzoek naar doen en een antwoord bieden. Het bewustzijn groeit natuurlijk. Steeds meer bedrijven begrijpen dat diversiteit een must is. De motivatie om met deze diversiteit aan de slag te gaan is er, maar de inclusieve aanpak en representatieve data ontbreken. Jan Callebaut van Callebaut Collective: "Gemeenschappen met een diverse achtergrond zijn een groeiende groep. Dit is geen louter Belgisch fenomeen, maar een West-Europees. 24,3% van de totale bevolking bestaat uit jongeren. Zij groeien op, werken en bewegen zich in een andere context dan de vorige generaties. Om de brug te slaan tussen generaties, is er nood aan representatief onderzoek. Sihame en haar team werken al tien jaar dagelijks tussen en met deze jongeren. Deze ervaring, gecombineerd met marktonderzoek maakt NextGenIty een ideale samenwerkingspartner in het onderzoeksveld. Zo kunnen organisaties beter aansluiting vinden bij deze doelgroepen."
De NextGenIty-doelgroep staat voor 'Next Generations in Inclusion & Diversity': jongeren tussen 12 en 35 jaar die een reële maatschappelijke diversiteit weerspiegelen, rekening houdend met seksuele geaardheid, gender, etniciteit, leeftijd, religie en sociale status. Het marktonderzoeksbureau draagt dus dezelfde naam als haar doelgroep. Oprichter Sihame El Kaouakibi: "Door jarenlang de vinger aan de pols te houden bij deze doelgroep, was het vanzelfsprekend om het marktonderzoeksbureau zo te noemen. We dompelen organisaties onder in wie NextGenIty is, waarnaar zij op zoek zijn en hoe je met hen kan communiceren. Deze generatie is net zoals vorige generaties continue in evolutie en dient voortdurend getrackt en gehoord te worden. Negeren is geen optie. We zijn geslaagd in ons opzet, wanneer organisaties ons niet meer nodig hebben."
Het bureau verzamelt en analyseert gegevens door middel van focusgroepen en enquêtes. Op basis van deze representatieve data en analyses helpt het bedrijven, organisaties en merkstrategen om de NextGenIty-doelgroep te begrijpen én te bereiken. Via co-creatie worden strategische beslissingen en acties uitgewerkt voor een inclusief en divers beleid. Dit gebeurt op vraag van bedrijven, merken en organisaties. Daarnaast worden de data en analyses gebruikt voor de versterking van het communicatiebureau WannaCatch en voor talent agency WannaWork. Zowel WannaCatch als WannaWork behoren tot hetzelfde huis als NextGenIty, en zijn organisaties onder leiding van Sihame El Kaouakibi.