Nieuwe actie 12-12 op volle toeren

Crea / News

B1212PosterNLA4De teller van de oproep ‘Hongersnood 12-12” die vorige week dinsdag werd gelanceerd door het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, staat momenteel op 400.000 euro. Opvallend is dat de gemiddelde gift die op de 12-12 rekening gestort wordt 82 euro bedraagt en daarmee bijna dubbel zoveel bedraagt als een normale gemiddelde gift. De actie van Qmusic vorige week vrijdag gaf een eerste aanzet. Om de twee minuten kwam er een gift binnen op de rekening.

Deze steun is heel belangrijk. De toestand op het terrein blijft immers dramatisch. 20 miljoen mensenlevens worden bedreigd door extreme schaarste en hongersnood. De hulpverlening breidt zich meer en meer uit naar grotere regio’s in de verschillende landen. Bijna anderhalf miljoen kinderen worden momenteel bedreigd door deze schrijnende voedingscrisis. Met een gift van 40 euro kan een ernstig ondervoed kind gedurende een maand geholpen worden. De komende dagen gaat het Consortium 12-12 zijn acties voor Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen verder opdrijven. Het publiek wordt aangemoedigd om zelf acties op te zetten (eerstdaags zullen ze die ook kunnen registreren op de website van 12-12).

De leden van 12-12 zijn Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België. Ze zijn complementair aanwezig op het terrein met hulp op het vlak van voeding, gezondheidszorg, watervoorziening, onderwijs en bescherming. Meer informatie over’ de crisis en de acties van de hulporganisaties via www.1212.be.