Nieuwe Freelance Survey binnen communicatie- en eventsector

Communication / News

De koepelvereniging Event Confederation lanceert in samenwerking met de vakverenigingen BESA (Event Suppliers) en ACC (de 200 belangrijkste communicatiebureaus) een grootschalig onderzoek naar de samenwerking tussen freelancers en afnemers en de gehanteerde tarieven binnen de sector.

Het is voor het eerst dat zowel de freelancers als de opdrachtgevers bevraagd worden en dat het onderzoek, naast de event-sector, ook de volledige communicatiesector overspant.

Freelancers en opdrachtgevers die wensen deel te nemen aan de survey (5 minuten) kunnen dit doen via deze link. Zij krijgen ook het rapport met het overzicht van de resultaten. De uiterste invuldatum is vrijdag 31 maart.