Onze bijtjes zijn dood...

News / Sustainability

In 2021 werd PUB Magazine de trotse peter van een bijenkorf, beheerd door Alterapi, een onderneming toegewijd aan bijenteelt en biodiversiteitsbehoud. PUB wilde hiermee haar engagement voor het milieu onderstrepen en de bewustwording over het belang van bijen voor ons ecosysteem vergroten.

Helaas werd de bijenkorf van PUB recentelijk getroffen door een tragedie. De bijen zijn gestorven, voornamelijk door de blootstelling aan pesticiden. Frédéric Lefèvre, medeoprichter van Alterapi en agronoom, legt uit: "Er was een zeer hoge sterfte (4 van de 5 bijenkorven, waaronder die van PUB). Het lijkt niet gerelateerd aan de Aziatische hoornaar, maar waarschijnlijk aan een pesticidenepisode. Dit is de derde keer in minder dan 10 jaar dat dit gebeurt in deze bijenstand."

De bijen van Chaumont-Gistoux, waar de korf stond, werden niet direct blootgesteld aan pesticiden op hun locatie. Echter, tijdens hun zoektochten naar nectar over meerdere kilometers, kwamen ze toch in aanraking met pesticiden in de omliggende velden.

Door deze aanhoudende verliezen en de bredere uitdagingen voor de biodiversiteit, heeft Frédéric besloten te stoppen met zijn bijenteeltactiviteiten. Hij gaf aan dat de apicultuur zijn oorspronkelijke betekenis heeft verloren door de milieudruk en de concurrentie van ingevoerde bijensoorten zoals de Buckfast, die de lokale bijenpopulaties onder druk zetten. "We moeten proberen terug te keren naar onze inheemse zwarte bijen," zegt hij.

De tragische afloop van de bijenkorf van PUB benadrukt de kwetsbaarheid van ons ecosysteem en de dringende noodzaak om actie te ondernemen voor het behoud ervan. PUB blijft zich inzetten voor het milieu door middel van duurzaamheidsinitiatieven zoals het gebruik van groen gecertificeerd papier en evenementen zoals Orbit by PUB XP, gericht op duurzame communicatie. "Elke actie telt om een duurzame toekomst te verzekeren, en als media zullen we doorgaan met het ondersteunen van lokale initiatieven en het sensibiliseren van ons publiek over deze cruciale kwesties!"