Ook Karakters is i-mens

Crea / News

Op 6 maart 2020 werd een nieuwe naam in de zorgsector gelanceerd: i-mens. Bijna een jaar lang heeft Karakters achter de schermen mee vorm gegeven aan deze grootse campagne. Het Gentse ontwerp- en communicatiebureau begeleidde het volledige communicatietraject van deze nieuwe zorgorganisatie: van het vastleggen van merkarchitectuur, de positionering t.e.m. het ontwikkelen van een koepelconcept en de volledige interne en externe communicatiecampagne met tv-spots, podcast, inrichting van de gebouwen,…

i-mens is ontstaan uit de fusie van de vzw’s Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp en hun partners in de zorg. Een gigantische operatie waarbij 12.000 medewerkers en 120.000 klanten met een lange traditie in verschillende zuilen elkaar (moesten) vinden. i-mens is nu één van de grootste aanbieders van geïntegreerde zorg in Vlaanderen. Bram Vandekerckhove, zaakvoerder Karakters: “Het ontwikkelen van een naam voor deze nieuwe zorgorganisatie was dus geen doorsnee branding-opdracht. We moesten rekening houden met vele partijen in een sector in volle evolutie. Belangrijk in de keuze was het centraal plaatsen van de mens, net zoals de unieke werking van de organisatie. Om tot een merkidentiteit te komen die door alle partijen gedragen wordt, en voor de doelgroep duidelijk en positief onthaal wordt, volgde Karakters een nauwgezet traject. De branding is gebaseerd op het merk- en waardenpaspoort van de organisatie. De nieuwe naam ‘i-mens’ is een company brand voor alle diensten die de organisatie aanbiedt op de markt van de ambulante zorg. In een eerste fase gebruiken we de naam in combinatie met de verklarende baseline: Thuis in zorg aan huis.” 

Een 27steletter in het alfabet

Ook de creatie van het logo is een doordacht verhaal. De ‘i’ in de naam kreeg vorm als een symbool dat op termijn kan functioneren als een 27steletter in ons alfabet. Hiervoor baseerde Karakters zich op het symbool ‘ren’ dat ‘mens’ betekent in het Chinese schrift Hanzi. De merknaam ‘i-mens’ is een begrip dat vertrekt vanuit twee polen: het gaat zowel om het unieke in elke mens, als om het universele. In de campagne draait het consequent om mensen die de twee kanten van de zorg belichamen: de zorgverlener en de zorgbehoevende. Pasgeboren of stervend, zwaar ziek of tijdelijk buiten strijd, zwanger of net bevallen, poetshulp of verpleegkundige… i-mens heeft voor elk van hen een eindeloos respect. Vandaar het koepelconcept ‘Iedereen is i-mens’. In de loop van de tijd zal dit concept evolueren en wordt het steeds conceptueler ingevuld. Dat is in de sector een unieke manier van communiceren, zegt men bij Karakters: "Aan dit koepelconcept hangen we alle communicatie op. Het zal meerdere jaren standhouden en toch vernieuwend blijven door de evoluerende invulling." 

Lieve Blancquaert

Het is een bewuste keuze om in de campagne authentieke zorg te tonen en de mens centraal te zetten en dit op een niet-stereotiepe manier. Zorg kan van en voor iedereen zijn We zien fiere, krachtige mensen op verschillende levensmomenten waarbij zorg nodig is, maar de expliciete verwijzing naar zorg valt weg. De beelden tonen dat zorg zoveel meer is dan medische handelingen. Bram Vandkerckhove: “Fotografe Lieve Blancquaert werd als gelijkwaardige partner bij de campagne betrokken. We geven haar de vrijheid en het vertrouwen om samen de boodschap van een sterke, unieke en autonome mens te verspreiden. Lieve slaagt er – met haar typerende stijl – in om een betekenisvolle, diepere gelaagdheid in de portretten te brengen.”

Zorgsector

Karakters legt zich al langer toe op communicatie voor de zorgsector. Met grote projecten en campagnes voor UZ Gent en AZ Monica, bijvoorbeeld, en tientallen andere klanten in de zorg en social profit toonde Karaktes eerder al zijn expertise in dit specifieke domein. “In dit rijtje is de case ‘i-mens’ bijzonder interessant omdat het zo’n alomvattend project is,” stelt Bram Vandekerckhove, “Vanaf de basis stonden wij niet alleen in voor de merkenidentiteit, naam, logo en huisstijl en de merkenarchitectuur, we verzorgden ook de volledige lanceringscampagne, maakten een podcast, video’s, websites, de digitale strategie, en zelfs de inrichting van de gebouwen tot en met de sonic branding.”