Opening radio- en tv-planning 2022 al op 15 november

Media / News

VIA, de koepel van de audiovisuele regies, deelt mee dat vanaf 15 november kan gestart worden met de  boekingen van radio voor volgend jaar. Deze datum werd na overleg met de 4 betrokken regies – VAR, RMB, IP Belgium en DPG Media – vastgelegd met als doel de efficiëntie van het proces te verhogen. Zo kunnen adverteerders en mediabureaus een plan in zijn geheel afwerken en hoeft dit niet in verspreide slagorde te gebeuren.

In het verlengde hiervan is beslist om er eveneens voor te zorgen dat alle ‘windows’ voor tv-aankopen op alle zenders vanaf die datum open zullen zijn. Alle betrokken regies  – Ads & Data , DPG Media, IP Belgium, RMB, Transfer en VAR – hebben zich hiermee akkoord verklaard. VIA is verheugd dat het tot deze alignering is kunnen komen en hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een vlotte werking van de markt.