OVAM en Bonka Circus doen De Grote Grondvraag

Crea / News

Door het rijke industrieel verleden van Vlaanderen hebben momenteel nog zo’n 85.000 gronden een verhoogd risico op vervuiling. De helft van deze gronden is echter nooit onderzocht. Bonka Circus helpt de OVAM om met ‘De Grote Grondvraag’ alle risicogronden in kaart te brengen, te onderzoeken én waar nodig te saneren.

Centraal staat een campagnewebsite, waar elke burger de kwaliteit van zijn of haar grond kan controleren. Indien je grond verontreinigd is, helpt de OVAM je stap voor stap met de te ondernemen acties. In dit onderzoek staat een duurzame samenwerking tussen de OVAM, de gemeenten en de burger centraal. Bij aanvang namen al 94 gemeenten deel, en dat aantal zal de komende maanden flink stijgen. Als schakel tussen overheid en burger vormen zij namelijk de ideale partner. Zo gaven ze reeds essentiële informatie over gronden door, maar vormen ze ook het aanspreekpunt bij eventuele vragen. Daarnaast ontving iedere gemeente van de OVAM een toolkit met communicatiemateriaal zoals flyers, posters en social posts die ze kunnen inzetten op hun kanalen.

Één week na lancering ‘De Grote Grondvraag’controleerden al meer dan 50.000 burgers hun grond.

De campagne werd meteen door de media opgepikt: zo werd het onderwerp aangesneden in het VRT Journaal, op Radio 2 en Radio 1 en in verschillende kranten.

Credits
Klant: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij
Klant contact: Karolien Van Geldre, Nathalie Van Trier
Strategisch directeur: Peter Verbiest
Creatief directeur: Vincent Jansen
Creatief team: Jesse Vanophalvens, Simon Willems, Lenie Dankers, Amber Fripon
Account Manager: Annelies Mommen
Project Manager: Wim Michiels
PR: Lewis PR
Audiostudio: Studio THINKNTALK