Pro Carton vecht voor Global Recycling Day

Crea / News

Op 18 maart was het Global Recycling Day, een goede gelegenheid om eraan te herinneren dat in Europa slechts 20 à 25% plastic gerecycleerd wordt. Doel van deze dag is natuurlijk verandering van de perceptie over afval. Naast natuurlijke bronnen als water, lucht, olie, gas, kool en mineralen, is er nog een belangrijke grondstof: gebruikt materiaal dat dat kan worden gerecycled. Internationaal initiatiefnemer BIR (Bureau of International Recycling) heeft een lijst met zeven voornemens opgesteld die aan verschillende wereldleiders is gepresenteerd. Die voornemens zijn onder meer de promotie van recycling, de ondersteuning van handel in recyclebare materialen en het stimuleren van de industrie om recycled materiaal te gebruiken. Recycling moet volgens BIR een zaak van de gemeenschap worden, door initiatieven te steunen die huishoudens en bedrijven helpen om afval als bronmateriaal te gebruiken.

De papier- en kartonsector ondersteunt het initiatief Global Recycling Day van harte. Zo ook Pro Carton, de Europese vereniging van de kartonfabrikanten. Om consumenten aan te zetten tot actie op het gebied van afvalvermindering en recyclage herlanceert de vereniging zijn ‘Carton Campaigners’, vijf figuurtjes die de 5 R’en van ‘Responsability’ illustreren.