{Provided by MediaSpecs}: Media & Communities: het verslag

Media / News

Op 28 februari vond in UGC Mchelen het seminarie Media & Communities en een receptie ter ere van 15 jaar MediaSpecs plaats, georganiseerd met de hulp van WE MEDIA en Transfer. De artikels over de onderdelen van het seminarie kunt u hieronder terugvinden. Warm aanbevolen!