Publicarto wordt reclameregie voor Vlaamse Federatie van Beleggers

Budgets / News

De Vlaamse Federatie van Beleggers vzw (VFB) gaat in zee met reclameregie Publicarto voor de commercialisering van haar mediaproducten. De samenwerking start met de verkoop van advertentieruimte in de digitale nieuwsbrieven. VFB is een non-profit organisatie met als doelstelling individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier te informeren en te vormen over het beleggen van hun financiële middelen. De organisatie levert heel wat diensten aan haar leden en informeert hen via online media en een printmagazine. “Via de extra inkomsten wensen we te investeren in onze dienstverlening en onze leden nog beter te kunnen ondersteunen,” vertelt Ben Granjé, afgevaardigd bestuurder van de VFB. “We waken er uiteraard wel over dat de adverteerders voldoen aan de ethische normen en waarden die onze organisatie nastreeft.”Reclameregie Publicarto werkt voor heel wat non-profitorganisaties die media uitgeven zoals De Gezinsbond, Okra, Markant, Etion, e.a.. De organisatie heeft bijgevolg ook de ervaring om met waardegedreven organisaties en hun specifieke advertentievoorwaarden om te gaan. “De Vlaamse Federatie van Beleggers heeft voor de reclamewereld heel wat potentieel,” vertelt Philip Peeters, general manager Publicarto. “In onze huidige maatschappij met heel wat fake news en financiële turbulentie, hebben beleggers nood aan een onafhankelijke kennisbron. Adverteerders met een sterke reputatie en een focus op profielen met financiële draagkracht, kunnen via de Vlaamse Federatie van Beleggers een interessante en goed geïnformeerde doelgroep bereiken.”