Radiofrequentieplan OK voor Raad van State

radioplan Gatz

Media / News

radioplan GatzRond half mei zullen kandidaat-zenders hun aanvraag voor een erkenning in het nieuwe radiolandschap kunnen indienen. Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering de besluiten die nodig zijn om het radiolandschap te vernieuwen definitief goedgekeurd. De Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren gemaakt tegen de twee besluiten van de Vlaamse Regering. Het eerste rolt de procedure uit voor het indienen van een aanvraag als lokale of netwerkradio en bepaalt de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen. Het tweede hertekent de FM-frequenties.

Bij sommige lokale radiozenders bestaat er de jongste weken enige ongerustheid over het nieuwe frequentieplan omdat dit gebundelde frequentiepakketten aanbiedt. De lokale radio van morgen zal daardoor een groter maar toch nog altijd een lokaal afgebakend publiek bereiken. Dit grotere bereik maakt de lokale radio’s van de toekomst economisch beter leefbaar, omdat ze bijvoorbeeld uit een groter gebied reclame-inkomsten kunnen werven. “Die ongerustheid bij de lokale radiomakers is niet nodig,” zegt minister Sven Gatz. “De nieuwe lokale radio’s zullen immers dicht bij de mensen uitzenden, met lokaal nieuws en op het zendgebied gerichte ontspanningsprogramma’s. Door het te kleine zendgebied van de huidige generatie lokale radio’s was hun leefbaarheid in het gedrang gekomen.”

Het nieuwe frequentieplan wil de lokale radio versterken door samengebundelde pakketten van 1 tot 3 frequenties aan te bieden. Bovendien kunnen maximaal 2 pakketten per lokale radio ter beschikking worden gesteld, waarbij ze dan verschillende omroepprogramma’s moeten aanbieden om ketenvorming tegen te gaan. Vandaag zijn er nog 105 verschillende écht lokale radiostations. De andere lokale radiofrequenties zijn in handen gekomen van commerciële ketenradio’s zonder lokale binding of programmatie. Het nieuwe frequentieplan voorziet nu 124 lokale radiostations via de gebundelde frequentiepakketten. Dat is dus een toename van het aantal en een versterking van de leefbaarheid van de toekomstige lokale radio.

De erkenningen van de huidige lokale radio’s lopen af op 31 december van dit jaar. De nieuwe erkenningsronde moest daarom in de steigers worden gezet. Minister Sven Gatz: “Ik verwacht dat we half mei van start zullen kunnen gaan met de oproep naar kandidaten voor de erkenning tot twee soorten radio-organisaties: lokale radio’s en netwerkradio’s. Van deze laatste nieuwe soort van commerciële radio-omroepen, met een dekking van ongeveer de helft van de luisteraars in de Vlaamse Gemeenschap, zullen er in de komende ronde vier worden erkend. Zij zullen met een gevarieerde programmatie en een verscheiden doelpubliek ons radiolandschap nog diverser maken en de luisteraar meer keuze bieden.” 

Het is de bedoeling dat alle kandidaten voor de samengebundelde frequentiepakketten na de oproep worden beoordeeld. In het najaar vallen dan per frequentiepakket de beslissingen over de erkenning en reikt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) de vergunningen uit, zodat alle nieuwe radio’s vanaf 1 januari 2018 in de ether kunnen. De twee goedgekeurde besluiten hebben geen gevolgen voor de landelijke publieke en commerciële radiozenders. Zij blijven gewoon op dezelfde frequenties uitzenden in afwachting dat zij ten laatste tegen september 2018 in DAB+ uitzenden en na verloop van tijd zelfs niet meer op de FM-band te beluisteren zullen zijn.

Eenmaal de besluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, volgt een oproep tot kandidaatstelling via publicatie in hetzelfde Belgisch Staatsblad en via diverse andere communicatiekanalen. Pas daarna zullen nieuwe kandidaat-radio-omroeporganisaties een dossier voor een nieuwe erkenning kunnen indienen.