Roularta put hoop uit sterk derde kwartaal

Media / News

Roularta Media Group publiceerde een 'trading update'. Na een sterk jaarbegin had de lockdown vanaf de tweede helft van maart een belangrijke daling van de inkomsten uit reclame en events veroorzaakt. Dat mag geen wonder heten. De publicatie van de gratisbladen De Streekkrant en De Zondag werd zelfs enige tijd onderbroken tijdens de periode van de winkelsluitingen.

De zomermaanden zorgden echter voor een goed herstel en Roularta heeft een sterk derde kwartaal achter de rug. De globale omzet bleef in het derde kwartaal slechts 4% onder het niveau van 2019 daar waar die in het eerste semester 2020  -18,5% was. YTD einde september 2020 was dat nog  -14 % (minder inkomsten uit reclame en events versus meer inkomsten uit de lezersmarkt). In het derde kwartaal werd een EBITDA van 7,1 miljoen euro gerealiseerd. YTD einde september was de EBITDA 12,5 miljoen euro rekening houdend met  0,5 miljoen euro minder bijdrage van de JV’s. Zo realiseerde Mediafin (voor 50% in handen van Roularta) met de kranten De Tijd en L’Echo standalone een EBITDA van 5,7 miljoen euro waarvan 0,4 miljoen euro opgenomen is in de geconsolideerde cijfers van Roularta na hoofdzakelijk de recurrente afschrijvingen op de merken De Tijd en L’Echo. Een en ander zorgde voor een turnaround met een netto-resultaat na belastingen van + 1,8 miljoen euro YTD einde september tegenover - 1,4 miljoen voor de eerste jaarhelft.
 
Een tweede lockdown en het algemeen bedrijfsklimaat tengevolge van de nieuwe Corona-golf zullen een negatieve invloed hebben op de twee laatste maanden van het jaar, waarschuwt Roularta. Goed nieuws daarbij is wel dat Roularta schuldenvrij is en einde september 2020 over een netto cashpositie beschikte die gegroeid is tot 95 miljoen euro. Intussen treedt de nieuwe rotatiepers nu in werking zoals gepland en is deze investering grotendeels betaald.