Roularta sluit Green Deal met Vlaamse Overheid

Communication / Media / News

green luis-angel-cardoza-rojas-197878-unsplash‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de biodiversiteitadviseurs Corridor en de onafhankelijke vrijwilligersbeweging Natuurpunt. Roularta Media Group heeft altijd gezorgd voor een groene omgeving en omkadering van zijn bedrijfsgebouwen in Roeselare, Zellik en Brussel. In Roeselare is de Meiboomlaan een bloemrijke toegangsweg naar het stadscentrum dank zij de één kilometer lange bloemenborder en bloemenweide rond de hoofdzetel, de drukkerijhallen en parkings van de groep. Het researchcenter in Zellik en het redactiehuis in Brussel (Brussels Media Center) zijn ook in een groene omgeving ingeplant.green deal
Met de Green Deal wil Roularta de biodiversiteit op zijn sites verder stimuleren en de groep engageert zich voor de komende jaren om telkens enkele projecten op vlak van biodiversiteit te realiseren. Dat kan gaan over het verder aanplanten van bomen en bessen dragende heesters, het aanbrengen van nestkastjes, bijenkorven, insectenhotels enz. De rol van de overheid is faciliterend. Er is geen financiële ondersteuning, maar er kan onderzocht worden om experimenteerruimte of regelluwe zones te creëren en de overheid zorgt voor een aanspreekpunt die als bemiddelaar kan optreden ten opzichte van de verschillende beleidsdomeinen. Samen met Ardo, Ikea, Philips, Aquafin en andere bedrijven wil Roularta de rol van ambassadeur voor biodiversiteit opnemen, goed voor het bedrijf, zijn  medewerkers en andere stakeholders, omgeving en omwonenden en niet in het minst de natuur zelf.