SBB gaat digitaal

Communication / Crea / News

Leuven11SBB Accountants en Adviseurs, een accountants- en adviesbureau met 30 kantoren in Vlaanderen, zet een plan op de rails waarin digitalisering en advisering centraal staan. Het gehele project is gestoeld op het veranderende verwachtingspatroon van de klant. Een nieuwe huisstijl ten slotte trekt het hele transitieproces op gang.

Digitalisering, medewerkers, klanten en advies. Op deze vier pijlers legt SBB de nadruk. In een eerste fase zal voornamelijk de klemtoon liggen op het proces van de digitalisering met in september de lancering van een klantenportaal. « De klant hecht steeds meer belang aan snelheid, up-to-date informatie en flexibiliteit. Wij spelen hierop in en bieden hem een digitaal platform waarop hij zijn facturen kan aanleveren, dewelke onmiddellijk worden verwerkt. Op die manier kan hij de belangrijkste kengetallen uit zijn boekhouding steeds in real time raadplegen. Belangrijke meerwaarde voor hem is ook dat hij zijn betalingen vanuit deze tool kan uitvoeren en opvolgen, » aldus ceo Raf Sels. De tool wordt gelanceerd onder de naam sbbSLIM.

Het andere luik van SBB’s nieuwe strategie is het verbreden en verdiepen van zijn adviesrol. Sels verduidelijkt: « Dankzij het digitale klantenportaal kunnen wij onze rol als ondernemerscoach nog beter waarmaken. Want we verrijken onze digitale omgeving met professioneel en persoonlijk advies in functie van de behoeften van de klant. We noemen onszelf ook al eens schaduwzaakvoerder omdat we met de hulp van permanent actueel cijfermateriaal mee over de schouders van de ondernemer kijken en als het ware samen met hem aan het stuur van zijn bedrijf zitten. Zo begeleiden en ondersteunen we hem bij het nemen van belangrijke beslissingen. »

De focus van SBB ligt op de klant van de toekomst en op diens veranderende noden en behoeften. « Onze visie verdient een fris en eigentijds imago dat zich vertaalt in een nieuw logo en een nieuwe baseline: samen slim ondernemen. Deze makeover ondersteunt tegelijkertijd de fierheid van onze medewerkers op SBB, » vertelt de ceo. Eind deze maand stelt de onderneming zijn logo, dat gemaakt werd door David Kino van Newdays, voor in het volledig vernieuwde hoofdkantoor te Leuven.

SBB_NL