Schuldenvrij Roularta wil slim investeren

Media / News

Dankzij synergieën bij overnames, het lanceren van nieuwe producten en verbeterde klantenproposities bij Roularta Media Group, verbetert de P&L op iedere lijn en resulteert dit in een sterke cashflow. Dat blijkt uit de resultaten die de mediagroep op vrijdagochtend 6 maart bekendmaakte. Roularta presenteert sterk op het vlak van abonnementsinkomsten, voor de daling van reclame-inkomsten dringen zich bijkomende oplossingen op.

Roularta zet in op haar sterktes, namelijk haar jarenlange abonnementspolitiek gecombineerd met een doorgedreven werving via de digitale kanalen. De overname van de de zogenoemde Women’s brands (lees: diverse magazines die voorheen bij Sanoma zaten) zorgt voor een belangrijke stijging van abonnementsinkomsten (+10,6 miljoen € in 2019 vs. 2018) en losse verkoop (+8,5 miljoen €). Al blijven magazinemarkt kreunen: zonder de Women’s brands dalen deze met 3,8%. De uitdaging blijft onmiskenbaar de dalende reclame-inkomsten (-4,0 miljoen € incl. de verworven merken en -15,8 miljoen € excl. de Women’s brands). Daar moeten oplossingen voor worden gevonden. Een belangrijke troef daarbij is dat Roularta schuldenvrij is en einde 2019 een netto cashpositie van 95,9 miljoen € had. De Raad van Bestuur van Roularta Media Group gaf alvast haar akkoord om een beroep te doen op een aantal gespecialiseerde financiële instellingen om werk te maken van een efficiënte beleggingsstrategie voor de cashreserves van de Groep. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan een evenwichtige structuur, een voorzichtige aanpak en een voorkeur voor beleggingen in duurzame ondernemingen. Op deze wijze blijven deze middelen ter beschikking op lange termijn voor investeringen, geeft Roularta aan.

Zowel het segment Printing Services als het segment Media Brands zorgen voor sterke resultaten, meldt Roularta. Binnen het segment Printing Services ziet het bedrijf stabiele brutomarges en dalende indirecte kosten o.a. door het wegvallen van de Econocom-leasing kosten. Bij het segment Media Brands is er een stijgende brutomarge zowel in euro als in procent op omzet. De hogere omzet en het betere brutomarge-percentage (79,6 % in 2019 vs. 78,2 % in 2018) van de Groep compenseren de hogere kosten voor diensten en diverse goederen ( -6,7 miljoen €) & personeel ( - 0,7 miljoen €).

Vorig jaar werd een belangrijke impairment doorgevoerd op alle merken met een onbepaalde levensduur ter waarde van 69,2 miljoen €. Vanaf 2019 hebben alle merken een beperkte levensduur waardoor 5,0 miljoen € afschrijvingen door het resultaat gegaan zijn; dit is 3,6 miljoen € met impact beneden EBITDA en 1,4 miljoen € op joint ventures met impact binnen EBITDA. De EBITDA bedraagt 23,0miljoen €, waarvan 20,5 miljoen € voor integraal geconsolideerde activiteiten en 2,5 miljoen € voor joint ventures (hun nettoresultaat via equitymutatie). De bijdrage van Mediafin is substantieel maar komt niet volledig tot uiting binnen de geconsolideerde IFRS cijfers. De standalone EBITDA en het nettoresultaat van 100% Mediafin bedragen respectievelijk 11,1 miljoen € en 5,6 miljoen €. Na afschrijvingen voor de merken De Tijd, L’Echo, Comfi, BeReal en BePublic, bedraagt het 50% nettoresultaat 1,8 miljoen €. Dit bedrag wordt opgenomen in de Roularta Media Group 2019 EBITDA. Daarnaast heeft Roularta een dividend ontvangen van 3,5 miljoen € zichtbaar in het kasstroomoverzicht van de Groep. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om over het volledige jaar 2019 een brutodividend van 0,50 € per aandeel uit te keren.

Media Brands

Het segment Media Brands staat voor alle merken die door RMG en haar participaties worden geëxploiteerd. De omzet van het segment Media Brands stijgt met 7,0 % of 17,0 miljoen € naar 258,5 miljoen €. De reclame-omzet daalt met 3,1% tegenover 2018. De reclame-omzet van de gratis bladen daalt met 20,1% tegenover 2018; deze van de betalende kranten daalt met 13,7%. Deze dalingen worden afgeremd door de stijging in reclame in magazines met 5,2% dankzij de overgenomen Women’s brands. De reclame-inkomsten uit de diverse internetsites dalen lichtjes met 0,9%. De omzet uit de lezersmarkt (losse verkoop en abonnementen) stijgt met 22,8% in vergelijking met 2018. Dit is ten volle dankzij de Women’s brands die nu voor een volledig jaar opgenomen zijn in omzet, terwijl dit in 2018 slechts voor een half jaar was. Zonder deze magazines zou de lezersmarkt met -3,8% dalen, voornamelijk door een dalende losse verkoop. Van de totale lezersmarkt omzet, nemen de abonnementen 70% van de omzet in en de losse verkoop 30%. De omzet uit Line Extensions en diversen stijgt met 8,9%. De brutomarge stijgt van 74,2 % naar 76,8 %, deels door lagere drukkosten en deels door de hogere verkoopprijzen binnen de Women’s brands.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor abonnementeninkomsten in 2020 blijven positief, zegt Roularta. De mediagroep slaagt erin om tegen de markttendens in meer mensen te overtuigen van haar kwalitatieve media en vernieuwende producten. De dalende losse verkoop is in lijn met de huidige markttendens, onder meer veroorzaakt door het sluiten van pers- bedeelpunten. Het segment Printing Services realiseert wekelijks een groot aantal magazines voor binnenland (vooral eigen merken, DPG Media en Mediahuis) en buitenland (Frankrijk, Nederland, e.a.) tot en met de afwerking en de routage. Een extra Lithoman-magazinepers wordt operationeel in november wat moet zorgen voor een continueren van de huidige cash-flows met een geschatte 0,6 miljoen € jaarlijkse afschrijving. De reclameomzet blijft zeer volatiel voor de printactiviteiten, audiovisuele media en internetactiviteiten. Er zijn grote schommelingen van maand tot maand en late boekingen wat onvoldoende visibiliteit met zich meebrengt om een prognose voor 2020 te maken.