screen.brussels kijkt achteruit en vooruit

Non classé (NL)

Brussels alex-vasey-1136230-unsplashHet hoofdstedelijke screen.brussels fungeert als onestopshop voor de audiovisuele sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2018 was een jaar van vooruitgang en er waren tal van projecten ter structurering en ontwikkeling van de audiovisuele industrie in Brussel. De nieuwe overkoepelende website www.screen.brussels bundelt alle informatie die bedoeld is voor de sector. Zijn voortaan beschikbaar: vier databases voor professionals met een overzicht van alle personen en bedrijven in Brussel, opnamesets en projecten made in brussels.screen brussels NL A
De stuurgroep (board) van screen.brussels vertegenwoordigt de hele sector. Ze treedt op als een platform voor discussie, analyse en prospectie door zowel de privé- als de institutionele betrokkenen allemaal rond de tafel te zetten, van auteurs tot technici maar ook postproductiebedrijven en ondernemingen die inhoud creëren. Enkele van de belangrijkste projecten zijn het structureren van het gewestelijke aanbod, de werkomstandigheden enzovoort. screen brussels NL B
In diverse sectoren, onder meer de sector van de special effects (VFX), is de vraag momenteel groter dan het aanbod. Om aan de personeelsbehoeften te kunnen voldoen, werd een opleiding voor het programma NUKE (VFX) op touw gezet in samenwerking met Bruxelles Formation, Mediarte en Mission Locale d’Ixelles. Twaalf jongeren hebben zo een voltijdse opleiding van zes maanden afgerond en beginnen nu aan hun stage of IBO bij grote spelers uit de sector, zoals The Fridge, Digital Golem, Filmmore Brussels, Be Digital, MacGuff Belgium, Umedia, Mikros, Nozon, Walking the dog, Benuts... De tweede editie wordt momenteel voorbereid om van start te gaan in 2019.screen brussels NL C
Boost Camp is al sinds het begin een partner van screen.brussels, dat op zijn beurt steun verleent aan de tweede editie van dit project. Dat wil de ontwikkeling van filmprojecten door vrouwen versnellen. Dankzij dit initiatief konden opnieuw vier jonge vrouwen een fictiefilm realiseren via sessies, coaching, seminaries en gerichte ondersteuning. screen.brussels wil ook steun verlenen aan ondernemers die ecologisch verantwoord te werk gaan. Daarom werd een ondersteuningsprogramma voor ecologischere en duurzamere opnames in het leven geroepen. Er wordt ook voortdurend nagedacht over en gewerkt aan betere contacten tussen prové- en private spelers.
Frame, baken van het mediapark
Het toekomstige gebouw Frame moet het kloppende hart van de Brusselse audiovisuele activiteiten worden en zal een allesomvattend creatief ecosysteem laten ontstaan: regionale televisie (BX1), opleidingsinstituut (IHECS Academy), gewestelijke ondersteuningsstructuur (screen.brussels), coworkingruimte en gespecialiseerd bedrijvencentrum, gedeelde voorzieningen,... Sinds het begin van het project begeleidt screen.brussels de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) bij de ontwikkeling van deze onderneming. Het treedt met name op als sectordeskundige om de MSI te helpen om voeling te kunnen onderhouden met de behoeften van de bedrijven in de gewestelijke, nationale en internationale media- en audiovisuele sector.
Voor het komende jaar beoogt screen.brussels een hele reeks projecten om tegemoet te komen aan de behoeften van de sector: opleidingen voor knelpuntberoepen (VFX, animatie, productiemanager), harmonisatie van de procedures om de opnames te vergemakkelijken, promotie van de minder populaire gemeenten in Brussel, nieuwe steun voor ecologische opnames, uitbreiding van de capaciteit voor tussenkomst in de financiering van inhoud, betere aanpassing van de financieringsoplossingen voor bedrijven...