‘Sharable’ zijn is het nieuwe leitmotiv!

Etre sharable - Stéphanie Radochitsky - pub6-2012

Vertaalde artikels

De laatste cijfers over het aantal unieke bezoekers per maand op Facebook in België bereiken de kaap van de 5 miljoen. Het is dan ook een belangrijk middel voor merken die zich heel efficiënt kunnen uitdrukken via hun ‘fan page’. Belgen die actief zijn op sociale netwerken volgen gemiddeld 12,5 merken. Het interactief internet is nog niet verzadigd en biedt nog heel wat ontwikkelingspotentieel voor de adverteerders. De consument wordt hierbij in het midden van de communicatie over het merk geplaatst en wordt als het ware ambassadeur van het merk. ‘Like’, ‘Share’ en ‘Comment’ zijn dé sleutelelementen geworden in de strategie van social marketeers. Het mobiele internet vertegenwoordigt een ontwikkelingsbel die nog niet ten volle is benut. Het nieuwe reclameterrein vraagt een voortdurende creativiteit en een steeds sneller reactievermogen. Voor de professionals van dit nieuwe ecosysteem is de tijd aangebroken om bepaalde formats en publieksmetingen te standaardiseren en iedereen een zekere expertise bij te brengen zodat de online reclamemarkt nieuw marktaandeel kan winnen van de klassiekere investeringen.