Sophie Stijns is Voorzitster Jury in hoger beroep JEP

News / People

sophie stijnsDe Raad voor de Reclame heeft professor Sophie Stijns benoemd als nieuwe Voorzitster aan het hoofd van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in hoger beroep. Ze volgt Gabriël-Luc Ballon op, die overleed in de loop van 2018. De nieuwe Voorzitster van de JEP in hoger beroep treedt deze maand in dienst.
Stijns studeerde rechten aan de KU Leuven en promoveerde in 1993. Haar doctoraat over de “Gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten” werd in 1994 bekroond met de prestigieuze Fernand Colin-prijs. Sinds 2004 is ze hoogleraar aan dezelfde hogeschool, waar ze aan de Rechtsfaculteit de vakken in verband met het verbintenissenrecht doceert. Ze staat er sinds 2000 ook aan het hoofd van het Instituut voor Verbintenissenrecht. Bovendien is ze sinds 2015, samen met Patrick Wéry (UCL), co-voorzitter van de Commissie tot hervorming van het Verbintenissenrecht, in opdracht van de Minister van Justitie Koen Geens. Stijns is ook nog auteur van talrijke publicaties in het Frans, Nederlands en Engels.

  • Geen artikel