Strengere regels voor reclame alcoholische dranken

Communication / News

alcohol wu-yi-196065-unsplashEen gamechanger? Creativiteit aan banden gelegd of niet? En wat volgt? Veel striktere reclame voor gokspelen? De reclame voor alcoholhoudende dranken wordt onderworpen aan strengere regels en meer preventie. Zo zullen de leden van de Federatie van Belgische Brouwers en van Vinum Et Spiritus voortaan een advies moeten aanvragen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) voorafgaandelijk aan de verspreiding van elke nationale audiovisuele campagne. In het geval van herhaalde inbreuken zal de JEP boetes kunnen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro.
Bovendien zal voortaan een vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid uitgenodigd worden, in de hoedanigheid van expert, op de vergaderingen van de JEP voor wat betreft de klachtendossiers met betrekking tot reclames voor alcoholhoudende dranken. De vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid zal dus belast zijn met het communiceren van zijn expertise aan de Juryleden waarna deze laatsten zullen beraadslagen en een finale beslissing nemen. Hiervoor hebben de Raad voor de Reclame, de Federatie Vinum Et Spiritus en deze van de Belgische Brouwers een akkoord gesloten in overleg met federaal minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block.
Deze nieuwe regels zijn opgenomen in een addendum bij het Convenant van 2005 inzake de reclame voor alcoholhoudende dranken. Ze zullen in werking treden vanaf 2 september 2019. In mei 2005 tekende de Raad voor de Reclame, onder toezicht van de toenmalige minister van Volksgezondheid, met de andere beroepsfederaties (de Federatie van de Belgische Brouwers, Vinum Et Spiritus, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonie, Horeca Brussel en Comeos), en consumentenverenigingen, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant werd een eerste keer aangepast in januari 2013. Het doel van dit Convenant is te zorgen voor een verantwoorde communicatie inzake alcohol en getuigt van de wil van de sector om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De JEP, het zelfregulerend orgaan opgericht door de Raad voor de Reclame, werd belast met de controle op de naleving van de bepalingen van dit Convenant.
Voor Sandrine Sepul, directrice van de Raad, betekent deze versterking van de regels voor en de controle op de reclame inzake alcohol een belangrijke stap vooruit in de bescherming van de consument en zijn gezondheid. "Bovendien getuigt dit van de essentiële rol van de JEP om vooral het preventieve luik bij reclamecommunicatie voor alcohol te waarborgen en te waken over een aangepaste sanctionering van eventuele inbreuken. De deelname van de FOD Volksgezondheid als expert binnen de Jury toont opnieuw het vertrouwen dat de overheid heeft in de JEP en dat verheugt mij. Ik verwelkom ook het verantwoordelijkheidsgevoel waar de sector blijk van geeft.”
Is het vergezocht om te denken dat reclame de komende jaren nog meer aan (zelf)regulering zal worden onderworpen? De klachten indachtig over gokspelen lijkt het ons een kwestie van tijd te zijn voor ook daar strengere regels van toepassing zullen zijn.
Nog even ter herhaling: de Raad voor de Reclame is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt. De effectieve leden van de Raad voor de Reclame zijn UBA, ACC, BVAM, Lapresse.be, VNM, We Media en AEA. Meerdere communicatiebureaus (geen lid van ACC) en BAM zijn steunende leden. De Raad voor de Reclame organiseert de zelfregulering inzake reclame in België, via de JEP, zijn zelfregulerend orgaan. De JEP, een paritair samengesteld orgaan (reclamesector en burgermaatschappij), heeft als missie het verzekeren van een eerlijke, oprechte en maatschappelijke verantwoorde reclame. Op basis van klachten of via adviesaanvragen van de sector, onderzoekt zij hiervoor de conformiteit van de inhoud van reclameboodschappen met de regels inzake reclame-ethiek, en baseert zich daarbij op de wetten en zelfregulerend codes.