The Oval Office aan het feest in Gent

Gentse Feesten

Budgets / News

Gentse FeestenThe Oval Office ontwerpt het campagnebeeld van de Gentse Feesten 2017. Het bureau diende het beste voorstel van 16 bureaus in. Op het effectieve campagnebeeld voor dit jaar is het nog wachten tot 25 april.

Het Gentse bestuurscollege keurde in zitting van 30 september 2016 het bestek goed waarbij de Stad op zoek ging naar een bureau dat kon instaan voor het ontwerpen en realiseren van een campagnebeeld en afgeleide communicatielijn voor de Gentse Feesten 2017 - 2019, met mogelijkheid tot verlenging tot 2020. Nieuw in de procedure was dat iedereen de kans kreeg om mee te dingen via een open oproep. Nieuw is ook dat de Stad Gent de drie hoogst gerangschikte firma's zou contracteren voor de Gentse Feesten 2017 tot en met 2019, met eventuele verlenging tot de Gentse Feesten 2020.

Zestien bureaus, verspreid van West-Vlaanderen over Antwerpen tot in Limburg, dienden een voorstel in. Alle voorstellen werden onderzocht, kregen een score op voorstel van beeld en prijs en werden gerangschikt op gehaalde score. De drie hoogst gerangschikte bureaus zijn:

  1. The Oval Office uit Antwerpen/Gent/Brussel
  2. Belgian Advertising uit Roeselare
  3. De Blauwe Peer uit Gent

The Oval Office mag haar voorstel uitwerken voor de Gentse Feesten 2017. Voor de volgende edities van de Gentse Feesten zal de Stad Gent de drie bureaus vragen om een nieuw voorstel te ontwerpen in een minicompetitie. Deze drie inschrijvers zullen dus voor de volgende twee jaar (mogelijkheid tot drie jaar) weer worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen, dat opnieuw aan de gunningscriteria zal worden getoetst. Het campagnebeeld 2017 wordt voorgesteld op dinsdag 25 april en zal nadien te zien zijn op affiches, folders, advertenties, media en via onlinecampagnes.