The Oval Office en Nationaal Crisiscentrum zijn BE-Ready

Crea / Innovation / News

Wat te doen voor, tijdens of na een noodsituatie? Om leerlingen uit het basisonderwijs voor te bereiden op eender welke crisis, ontwikkelde The Oval Office samen met het Nationaal Crisiscentrum​ BE-Ready: een reeks lessenpakketten voor het basisonderwijs met bijhorende online game.

Hoe evacueer je veilig? Wat doe je bij een brand? Hoe voorkom je schade bij een onweer? Hoe bied je eerste hulp? Hoe bescherm je jezelf tegen cyberaanvallen? Met het interactief lessenpakket BE-Ready biedt het Nationaal Crisiscentrum een antwoord op deze en vele andere vragen. Door zelfredzaamheid een onderwerp te maken op school, weten kinderen al van jongs af wat te doen in een noodsituatie. En kunnen ze ook hun ouders sensibiliseren. Dankzij een spannende game kunnen de leerlingen ook buiten de schoolcontext aan de slag met de leerstof. De game is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar en kan ook als app gedownload worden via Google Play Store of App Store.

The Oval Office stond in voor de ontwikkeling van de game en de lespakketten, in samenwerking met respectievelijk Bazookas en Uitgeverij Averbode. Daarnaast verzorgde het bureau ook de communicatiecampagne, met als hoofddoelgroepen leerkrachten en leerlingen uit het basisonderwijs.  Alle lessenpakketten en de game zijn beschikbaar via https://www.risico-info.be/nl/school