The Oval Office gaat voor 0% seksisme

Crea / News

Oval Office 100%The Oval Office ontwierp op vraag van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets, en equal.brussels de sensibiliserings- en empowerment campagne '0% seksisme' rond seksisme en seksuele intimidatie. De campagne werd gelanceerd met verschillende verborgencamerafilmpjes waarin acteurs zich in het openbaar seksistisch gedragen. Veel Brusselaars, zowel mannen als vrouwen, die getuige waren van ongepast gedrag kwamen tussen.Oval Office 100%

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek van de UGent blijkt dat 86% van de Brusselse vrouwen ooit al het slachtoffer was van een vorm van seksuele intimidatie, gaande van indringende blikken en ongepaste vragen tot ongewenste aanrakingen. Naar aanleiding van dit choquerend cijfer en de vele getuigenissen over ervaringen met seksuele intimidatie op social media, besloten equal.brussels, de directie van gelijke kansen van de Gewesterlijke Overheidsdienst en de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, een bewustmakings- en empowerment campagne voor de Brusselse bevolking te lanceren rond seksisme en seksuele intimidatie. De campagne is gelanceerd aan de hand een affichagecampagne in de Brusselse metro en van verborgen camerafilmpjes gerealiseerd samen met de ploeg van Would you react? waarin acteurs zich in het openbaar seksistisch gedragen. In de filmpjes die verspreid worden via sociale media, is te zien dat veel Brusselaars, zowel mannen als vrouwen, die getuige waren van ongepast gedrag tussenkwamen ter verdediging van de vrouwen.Daarnaast wordt in samenwerking met een tiental verenigingen en partners, zoals Touche pas à ma pote, Amazone, Jump, Elles tournent, Garance en Laisse les filles tranquilles, de applicatie waarmee je seksuele intimidatie kan melden 'Blijf van mijn lijf' opnieuw in de schijnwerpers gezet. Er wordt voor deze campagne ook samengewerkt met tal van (Brusselse) influencers die in contact gekomen zijn met seksuele intimidatie of die de boodschap ondersteunen.De campagne '0% seksisme' wordt op 23 november afgesloten met een publieksevent in Flagey (Heilig-Kruisplein).