The Oval Office ondersteunt OVAM bij World Resources Forum

Communication / News

auto2De voorbije dagen vond in het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen het World Resources Forum plaats. Na een openingssessie in aanwezigheid van de Koningin gingen 750 deelnemers uit 60 verschillende landen op zoek naar oplossingen binnen de circulaire economie voor het klimaatvraagstuk. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) was gastheer en co-organisator van deze editie. Dat koos voor The Oval Office als live communicatiepartner, van het pre-kwalificatietraject tot op het congres zelf.
autoDe samenwerking tussen OVAM en The Oval Office begon in 2017 al, toen OVAM zich kandidaat wilde stellen om het World Resources Forum 2019 naar Vlaanderen te halen. The Oval Office werkte het bidbook voor de kandidaatstelling uit. En van zodra het congres aan OVAM werd toegewezen, stond het bureau hen bij met advies met betrekking tot de begroting, de communicatie en de opmaak van het sponsordossier. In nauw overleg met OVAM en het FMCCA stond het team van The Oval Office in voor de regie van het volledige congres van zondag 24 tot en met woensdag 27 februari. Het coördineerde 3 plenaire sessies, 9 parallelle sessies, 41 workshops, 9 side events, 8 bedrijfsbezoeken en 4 social events.
World Resources Forum Daarnaast bemande het team ook een sprekers- en sponsorloket. Voorafgaand aan het congres werd het sponsordossier opgesteld en werden vluchten en overnachtingen voor de internationale sprekers voorzien; ter plaatse werden de gasten door The Oval Office ontvangen en gebrieft. Het team zorgde ook voor een vlot contact met de sponsors en standhouders, voor en tijdens het event. Het PR- en contentteam van The Oval Office bood OVAM ook de nodige ondersteuning bij het opzetten en opvolgen van (inter)nationale persrelaties voor en tijdens het World Resources Forum. En tijdens de verschillende sessies stond het mee in voor het community management op Twitter.