The Oval Office stimuleert participatie in Nieuw Zuid...

Crea / News

Y18-2185-Stad_Circulair Zuid_Mailing_hoofdingDe komende drie jaar is The Oval Office de vaste communicatiepartner van de stad Antwerpen voor het project Circulair Zuid. Dat bestaat uit verschillende experimentele initiatieven die circulaire economie en slim wonen op basis van participatie en co-creatie introduceren in de wijk Nieuw Zuid. Voor dit project werkt de stad nauw samen met acht partners. The Oval Office staat zowel in voor de communicatiestrategie - merkidentiteit en community building - als voor de productionele en grafische uitrol tijdens het volledige traject.
Y18-2185-Stad_Circulair-Zuid_Flyer_A6_05-1

De bewoners van Nieuw Zuid spelen een centrale rol in het project. Ze worden uitgenodigd, aangemoedigd en uitgedaagd om aan tal van experimenten deel te nemen en samen na te denken over hoe nieuwe technologieën hen kunnen helpen om duurzamer met materialen, energie, water en afval om te gaan. Via online toepassingen krijgen ze ondersteuning, inzicht in hun verbruik en persoonlijke tips. The Oval Office kiest daarom voor een gefaseerde en story-driven communicatieaanpak. Die is eerst gericht op sensibiliseren en informeren, later op participatie en gedragsverandering. Of van story-listening, over story-telling naar story-doing. Vanuit verschillende invalshoeken zullen ervaringen en expertises verzameld en gedeeld worden; er zal ook sterk worden ingezet op user-generated content.Circulair Zuid Horizontaal Baseline Groen RGB_HRThe Oval Office neemt ook de branding van het project voor z’n rekening, met een merklogo, huisstijlelementen en alle communicatietoepassingen. Het gaat om tools zoals een algemene website en een community pagina, online en offline materiaal voor lokale en bovenlokale campagnes en eventcommunicatie. Tijdens de uitrol wordt continu rekening gehouden met het duurzame, circulaire en innovatieve karakter van het project. De Stad Antwerpen koos voor The Oval Office vanwege de creativiteit van het voorstel voor een nieuwe merkidentiteit; de communicatiestrategie werd als vernieuwend en resultaatsgericht beoordeeld. Ook de aandacht voor duurzaamheid en ook de ervaring van het bureau met participatie, werving en maatschappelijk relevante thema’s, kon op waardering rekenen.