Toenadering tussen Metro en 20 Minutes ?

Bernard Marchand

Media / News

Bernard Marchand

De groep Rossel zet vanaf deze herfst druk op de wereld van de gratis pers. Er zijn exclusieve onderhandelingen aan de gang tussen Rossel en Schibsted om het belang van de Noorse uitgever in het Franse 20 minutes over te nemen – de meerderheidsaandeelhouder van 20 minutes is de groep Sipa-Ouest-France. Dat kan een interessante acquisitie zijn, nu het Franse Metronews zijn papieren editie stopzet. 20 Minutes bereikt op maandbasis 19 miljoen lezers, waarvan 66% online. De papieren editie benadert de 900.000 exemplaren.

In België sturen Rossel en Concentra de Belgische versie van Metro aan, via het gezamenlijk beheerde Mass Transit Media. Mogen we ooit een vorm van synergie verwachten tussen de twee gratis titels? « Geen structurele synergie, wel een uitwisseling van ervaring, » zegt Bernard Marchant, ceo van Groupe Rossel. « Denk aan uitwisseling op het vlak van reclame, meer bepaald voor native advertising. » Zal Metro ooit het papier verloochenen, zoals zijn Franse neef? « Zeker niet. De situatie op de Franse markt is heel specifiek. Er zijn te veel spelers op de markt, in de meeste landen zie je per markt één of twee titels. »