Tramway21 en Famille d’Accueil vieren de rechten van het kind

Crea / News

Vrijdag 20 november staat in het teken van de rechten van het kind. De complexiteit van de situatie van kinderen in de armste landen is doorgaans bekend (hongersnood, oorlogen, dwangarbeid, toegang tot gezondheidszorg)... maar men vergeet vaak dat ook in ons land nog vele kinderen leven in schrijnende, vaak mensonwaardige omstandigheden.

Vandaag wachten in het Franstalige landsgedeelte ruim 600 kinderen, die van hun ouders zijn gescheiden door een gerechtelijke beslissing, om opgevangen te worden in een onthaalgezin. Het gaat hier uiteraard niet om adoptie, maar om het bieden van normale leefomstandigheden, een liefdevolle omgeving, toegang tot sportieve activiteiten en een normale scholariteit. Deze gezinsopvang kan met spoed worden aangevraagd voor een beperkte of soms langere tijd.

Tot vandaag was Famille d’Accueil een federatie in Wallonië en Brussel die 25 lokale antennes en 16 gewestelijke diensten groepeerde die elk min of meer autonoom functioneerden. Lokale verenigingen die dicht bij de kinderen en de gezinnen stonden, met elk hun eigen identiteit, eigen structuur en eigen website. Een typisch Belgische situatie die vaak tot verwarring leidde. Het werd tijd om dit alles te rationaliseren en onder te brengen in één enkel organisme met een sterke identiteit en eenzelfde doel: het leven van de kinderen verbeteren. Tramway 21 werkte voor federatie daarom een nieuwe identiteit, een nieuw logo en een nieuwe communicatiestrategie uit.

De samenwerking met Tramway21 resulteerde in een nieuw logo, een nieuwe website en een unieke stem voor het geheel van de actoren op de sociale media. Een functionele site waar alle informatie, getuigenissen en adressen worden gegroepeerd. Er zullen ook evenementen georganiseerd worden van zodra de gezondheidtoestand het toelaat. Afspraak in de lente om Famille d’Accueil te ontdekken, via de mensen die zich uitsloven om voor de kinderen een onthaalgezin te vinden en deze die een kind willen opvangen.

Credits

Client : Fédération des Services d’Accompagnement en Accueil Familial

Contact : Aline Noel, Dominique Buchet, Julie Blondiau, Jessica Cocquyt, Valentine d’Udekem, Arnaud Gendrot, Christian Pringels, Guy De Backer et Xavier Verstappen.

Agency : The Activists Dept.

The Activists : Lilas, Madeleine, Shanti, Sophie, Emmanuel, François, François-Xavier, Hichem, Louis, Marco, Thierry