Trends in events

Vertaalde artikels

Wat zijn de trends in de evenementenmarketing- en communicatie? Hoe ontwikkelt de sector zich? Deze en andere vragen over trends & events stellen we aan Bruno Pani, CEO van Profirst, en Emmanuel Andries, CEO van D-Side Group.

Het Summer Festival is een tweejaarlijks personeelsevenement bij Deloitte. Getekend: D-Side Group.
Emmanuel Andries (D-Side Group): "We moeten ons voortdurend heruitvinden."

Profirst en D-Side Group zijn twee toonaangevende maar heel verschillende eventbureaus. Profirst omschrijft zichzelf als een “huis met vier deuren”. Het telt 25 werknemers in Brussel, 25 in Parijs, 10 in Londen en 8 in Gent. D-Side Group stelt 45 vaste medewerkers in België te werk. Zoals van evenementenbureaus mag verwacht worden, delen de twee hun focus op ervaring.

REVOLUTIE!
“Live communicatie gaat over ervaring,” vat Bruno Pani de focus samen. Emmanuel Andries stemt in: “Ervaring is ons medium.” Profirst spitst zich daarbij toe op het luxesegment. Daar heeft het internationaal naam en faam verworven. D-Side Group profileert zich dan weer door zijn production value: het kan evenementen van a tot z intern produceren.

De nieuwe technologieën vormen dé revolutionaire factor in de sector. “De komst van 4G en 5G zal meer en meer plaats toekennen aan beelden,” voorspelt Bruno Pani. “Morgen hebben we eender waar en eender wanneer via eender welk toestel over een snel internet instant toegang tot geanimeerde pagina’s. De audiovisuele communicatie heeft nu al een belangrijke plaats in onze sector maar zal in de toekomst miljoenen mensen onmiddellijk kunnen bereiken. Dat betekent een ware revolutie voor onder meer de introductie van een nieuw merk of product. Zo worden live introducties over de hele wereld mogelijk met de medewerking van wereldberoemde artiesten. Dat is meteen ook een andere trend: de creatie wordt internationaal. Merken zullen internationale artistieke ambassadeurs inschakelen. Inwoners van Antwerpen, Brussel of Gent zullen morgen beter op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurd dan wat er in hun stad gebeurd.” Dat verandert de communicatie over het algemeen en de evenementen in het bijzonder natuurlijk helemaal: internationale merkambassadeurs zullen lokale vervangen.

De technologische revolutie is nu al losgebarsten. “Dankzij de nieuwe technologieën besparen we tijd en energie,” stelt Emmanuel Andries vast. “We halen betere resultaten tegen lagere kosten. Dat belet niet dat we ons voortdurend moeten heruitvinden.” De voorbeelden zijn legio. “Met een tabletmanager kan één enkele presentator de show zonder verder poespas beheren,” illustreert Andries. “Dat spaart verdere schermen en projectoren uit. Met een mobiel apparaatje met microfoon en hogedefinitiecamera kan een hostess vragen in de zaal stellen. Dat maakt zware en dure camera’s overbodig.” BYOD wordt volgens Emmanual Andries het ordewoord: “Bring Your Own Device nodigt iedereen uit om de eigen apparaten mee te brengen. Onze tabletmanagers zijn daar helemaal compatibel mee. More is less.”

De nieuwe technologieën sparen niet alleen tijd en geld uit. Ze creëren ook nieuw potentieel: de evenementenbureaus kunnen het verhaal al vóór en ná het evenement via de nieuwe media vertellen. Op de koop toe zijn de nieuwe technologieën goed voor het milieu. Duurzaamheid is dan ook in de evenementensector al een paar jaar aan de orde. De klant is de winnaar. Hoe dan ook kan die meer voor minder eisen. De klant krijgt meer kwaliteit tegen een lagere prijs.

WINST OP KOST
De budgetten voor evenementen dalen in België. Dat heeft veel te maken met de aard van de sector. Evenementenbureaus bedienen traditioneel trouwe klanten. Die doen behalve voor het grote werk ook voor de akkefietjes een beroep op ‘hun’ bureaus. In de huidige laagconjunctuur zijn die van lieverlee bereid om er slecht betaalde kleine opdrachten sneller bij te nemen naast de interessante en goedbetaalde grote evenementen. Maar er is meer aan de hand. “De budgetten krimpen,” bevestigt Emmanuel Andries. “De creativiteit en kennis van en ervaring met productie worden daardoor belangrijker – ook op het vlak van de kosten en aankopen. ‘More is less’ en ‘Do more with less’ zijn niet toevallig motto’s in ons huis: we leveren beter werk af met minder tijd en geld - maar ook minder stress.” De competitieslagkracht is cruciaal. Meer en meer bureaus vechten om hetzelfde werk in dezelfde sector. Daardoor dalen behalve de budgetten ook de deadlines. De conjunctuur zet de sector verder onder druk. “We werken nu eenmaal in een Belgische economie à la baisse in een vertragende Europese economie,” zegt Emmanuel Andries. “We moeten ons wel aanpassen.”

“De budgetten gaan erop achteruit,” stemt Bruno Pani in. “Iedereen wil meer voor minder centen. Maar dat is de plaatselijke regel. Internationaal voelen de grote merken zich minder geremd. Daar gaan de budgetten er zelfs op vooruit.” Het internationaal beslissingsniveau kan zowel in het voordeel als het nadeel van de sector spelen. Zo kan een klant behalve een internationaal concept annex platform ook de richtlijnen, opvolging en rapportage bij het evenementenbureau bestellen. Helaas komen de beruchte procurement managers vaak meekijken. Dan dreigt de balans van een investering in een kost(en besparing) te kantelen.
“Marketing en communicatie worden niet langer beheerd door mensen van marketing en communicatie maar door mensen van de aankoopdienst,” zegt Bruno Pani. Daardoor wint het financieel management aan belang. Meer en meer evenementenbureaus richten daar zelfs interne departementen voor op. “Maar de relatie gaat daarnaast ook meer en meer over de lange termijn,” preciseert Bruno Pani. Dan zijn duidelijke afspraken geen luxe.