U maakt nog kans op een persprijs duurzame ontwikkeling...

Agenda / Awards / News

sustainability markus-spiske-624932-unsplashVoor wie nog kans wil maken op een persprijs duurzame ontwikkeling: de deadline voor deelname is met drie weken verlengd. De FRDO, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, reikt die prijs sinds 2010 uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit jaar gaat deze prijs naar in 2019 te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films.
De projecten moeten een duurzaamheidsthema behandelen waarrond de raad momenteel prioritair werkt, met name de impact van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDG) op het concrete beleid. Een bekroond project ontvangt maximum 2000 euro in het geval van een artikel of vervolgserie artikelen en maximum 5000 euro in het geval van een boek of een video/film. De jury bestaat uit ex-journalisten en communicatiespecialisten van de leden van de FRDO. Meer informatie over de prijs vindt u in het reglement. Om nog deel te nemen, dient men ten laatste op 11 februari 2019 het wedstrijdformulier in te zenden.