UCLouvain onderzoekt: hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?

4schools / News / Research / Sustainability

Op vraag van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) voerden onderzoekers van de UCLouvain een studie uit over jongeren, communicatie en klimaat. Hoe kijken jongeren naar klimaatverandering? Welk beeld hebben ze van de klimaatuitdaging en hoe informeren ze zich? Denken ze dat de klimaattransitie een invloed zal hebben op wat later hun plaats op de arbeidsmarkt zal zijn? Die vragen kwamen aan bod in dit onderzoek. 

Via een uitgebreid praktijkonderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. 

Om de analyse verder te verdiepen werden afzonderlijke profielen ontwikkeld, in de vorm van ‘personae’. Wat zijn bv. de verschillen tussen jongeren die minder geïnteresseerd en geïnformeerd zijn en jongeren die heel erg geïnformeerd en mogelijk zelfs klimaatbevreesd zijn? De onderzoekers gebruikten het model van die zeven personae om te komen tot aanbevelingen voor een meer gericht communicatiebeleid. Het kan aangewezen zijn om een verschillend type van communicatie te gebruiken naargelang het segment binnen de ruimere jongerengroep. 

De studie sluit af met een reeks algemene aanbevelingen, enerzijds door deskundigen en anderzijds door jongeren zelf. 

De volledige studie vindt u hier.