Vanessa Plasría versterkt directiecomité CEVORA

News / People

Cevora, de opleidingspartner voor 500.000 bedienden in 60.000 bedrijven, verwelkomt Vanessa Plasría als nieuw directielid. Ze versterkt de organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in learning & development.

Plasría maakte tot voor kort deel uit van de HR-directie bij MIVB en was daarvoor actief bij onder andere B-post en FEMB, het opleidingsfonds voor bedienden uit de Brabantse metaalnijverheid. Met haar komst zal Cevora het opleidingsaanbod verder versterken en optimaliseren, en dat met een duidelijke focus op de noden van de bedrijven zelf. “De juiste opleiding voor de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plaats en in het juiste format: dat kunnen we alléén aanbieden als we de noden van de bedrijven door en door begrijpen,” zegt ze. Olivier Lambert, directeur van Cevora, is verheugd met haar komst. “Haar ervaring én leiderschapsstijl zullen ons helpen om het opleidingsportfolio permanent aan te passen aan de snel evoluerende arbeidsmarkt,” zegt hij. 

Vanessa Plasría bekleedde in verleden diverse HR-sleutelposities, zowel bij een aantal bedrijven als langs de kant van de sectororganisaties. De rode draad in haar carrière: learning & development of kortweg L&D. In haar meest recente job als verantwoordelijke van de MIVB Academy, ontwikkelde ze een uniek leadership-model op maat van de vervoersmaatschappij. Bij Bpost stond ze in voor het ontwikkelen van competenties van het middle management in de sorteercentra. In elk van die jobs bleek de sleutel tot succesvolle L&D-acties te schuilen in ‘kennis van het terrein’ en in ‘samenwerking’.

“Ik ben bijzonder enthousiast om bij Cevora aan de slag te gaan,” zegt Vanessa Plasría. “Opnieuw vanuit een sectororganisatie in contact staan met de bedrijven, geeft me energie. Nu ik zélf ook die bedrijfservaring heb, begrijp ik beter welke noden ondernemingen hebben. Mijn doel is om de juiste opleiding voor de juiste persoon op het juiste moment aan te bieden. Dit kunnen we als team enkel realiseren door nauw samen te werken, zowel onderling als mét de bedrijven. Ik leerde ondertussen mijn team kennen: stuk voor stuk competente en intelligente mensen. Als we allemaal samen luisteren naar de behoeften van de bedrijven, als al onze kennis en ervaring gedeeld wordt, als we snél kunnen schakelen en bijsturen waar nodig, dan ben ik ervan overtuigd dat we, ook in een veranderende arbeidsmarkt, opleidingen kunnen blijven aanbieden die écht impact hebben.”