Wordt Velux levenslang CO₂-neutraal?

Communication / News / Sustainability

Een historische CO₂-voetafdruk rechtzetten, kan dat? De Velux Groep wil samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar toekomstige CO₂-uitstoot verminderen en haar historische CO₂-voetafdruk rechtzetten. Door bossen te beschermen en te herstellen wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO₂, die sinds de oprichting in 1941 wereldwijd is uitgestoten, rechtgezet. Christian Fosseur, managing director van Velux België: “De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen. Volgens onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen; daarom hebben we Levenslang CO₂ Neutraal ontwikkeld. Het is een innovative verbintenis waarbij we een samenwerking van 20 jaar aangaan met WWF om het equivalent van onze historische CO₂-uitstoot recht te zetten tegen 2041. Daarnaast gaan we onze toekomstige CO₂-uitstoot drastisch verminderen en vragen we onze leveranciers hetzelfde te doen. Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook Levenslang CO₂ Neutraal te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren.”

Velux investeert concreet in bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, die de komende 21 jaar speciaal voor Velux worden ontwikkeld. Dit helpt het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie – wat de biodiversiteit van bosecosystemen wereldwijd bedreigt – te stoppen. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen aan wie deze projecten ten goede komen. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.