Verkiezingen 2024: politici en politieke partijen op "X"

4schools / Media / News / Research

Het onafhankelijke adviesbureau Whyte Corporate Affairs en onderzoeksbureau Saper Vedere hebben hun expertise gebundeld om de communicatie van Belgische politieke leiders en partijen op X (voorheen Twitter) te analyseren. Uit de analyse, uitgevoerd in de periode januari-mei 2024, van 33.933 berichten op het platform X blijkt dat Vlaamse en Franstalige partijen duidelijk verschillende communicatiestrategieën hanteren, met uiteenlopende thematische accenten en aandachtspunten. Paradoxaal genoeg scoren internationale thema’s beter dan nationale. Op internationaal vlak domineert de Palestijnse kwestie, terwijl in België de begroting, dierenwelzijn en kernenergie de meest besproken onderwerpen zijn.

Vlaamse partijen richten zich op de actualiteit, Franstalige partijen op politieke en maatschappelijke onderwerpen

De strategieën van politieke partijen verschillen duidelijk per taalregio. In Franstalig België richten de partijen zich direct op de kiezers, terwijl Vlaamse partijen meer gericht zijn op de actualiteit en bredere kwesties behandelen. Deze strategische verschillen kunnen deels de hoge views in Vlaanderen verklaren, die verder gaan dan enkel het demografische verschil. Het niveau van betrokkenheid (weergaven en retweets) en optimalisatie is bij sommige partijen ook hoger.

Uit de studie blijkt dat sommige partijen, voornamelijk Vlaamse, sterk inzetten op het social media platform X, terwijl andere partijen mogelijk kiezen voor andere digitale of traditionele kanalen, of communicatie op lokaal niveau. Daarnaast gebruiken zowel Vlaamse als Franstalige politieke leiders en partijen X meestal niet om proactief standpunten in het sociaal-politieke debat in te nemen en de agenda van de verkiezingscampagne te bepalen. Ze reageren eerder op gebeurtenissen, de actualiteit en de publicaties van andere partijen en politici.In tegenstelling tot wat sommige politieke leiders denken, zijn de minst zichtbare en minst betrokken berichten die met persoonlijke informatie en dagelijkse updates (bijvoorbeeld "Ik ben hier", "Ik neem deel aan...") van individuele accounts. Hoewel deze berichten veel voorkomen, blijken ze het minst populair te zijn.

Grafiek: Partijen met de meeste views op hun Tweets

Partij

# Views Tweets

N-VA

28.287.137

Groen

19.170.227

Vooruit

14.425.540

Vlaams Belang

14.088.230

Open VLD

12.704.322

PS

8.731.965

MR

4.329.975

CD&V

3.846.101

Ecolo

3.718.888

Top 5 thema's op X voor politieke partijen: het Israëlisch-Palestijnse conflict op de eerste plaats, gevolgd door de begroting

Internationale onderwerpen zijn veruit de meest zichtbare publicaties en genereren de meeste betrokkenheid bij politieke partijen. Vooral het Israëlisch-Palestijnse conflict en de situatie in Oekraïne springen eruit. Deze onderwerpen zorgen voor meer betrokkenheid dan nationale kwesties en trekken een zeer breed publiek.

Wat nationale thema’s betreft, spreken bijna alle partijen zich uit over de begroting en de fiscaliteit. Dit onderwerp wordt behandeld door Open VLD, Vooruit, PTB-PVDA, N-VA, CD&V, PS, MR, DéFI en Les Engagés. Dit thema lijkt breed gesteund te worden door zowel Vlaamse als Franstalige partijen en geniet veel zichtbaarheid.

Dierenwelzijn krijgt eveneens veel aandacht. De huidige discussies over de gewestelijke regels voor dierenwelzijn en de opname daarvan in de grondwet dragen hiertoe zeker bij. Daarnaast is kernenergie een zeer populair thema dat sterk resoneert op X, vanwege de discussies over energievoorziening en veiligheid. Klimaat en milieu sluiten de lijst af.

De thema’s die door politieke partijen op X worden aangesneden, zijn in lijn met hun programma, maar de sterkste accenten zijn niet altijd de verwachte

Dierenwelzijn vindt weerklank bij Vlaamse partijen. Dit thema komt aan bod bij Groen, Open VLD, Vooruit, N-VA, CD&V en PVDA. Wat specifieke thema’s per partij betreft, legt de N-VA de nadruk op kernenergie, federalisme en pensioenen. Groen richt zich op klimaatverandering, pensioenen, milieu en bodem, en de energietransitie. Vooruit focust op financiën, milieu en bodem, fossiele brandstoffen, banken en renovatie van gebouwen. Vlaams Belang legt vooral de nadruk op pensioenen. Open VLD concentreert zich op kernenergie, de begroting en het federalisme. CD&V behandelt kwesties zoals werkloosheid en banken.

Vlaamse partijen vertonen een grote diversiteit in hun thematische benadering. Groen, N-VA en Open VLD hanteren een multi-issue-aanpak, waarbij een breed scala aan kwesties wordt behandeld zonder zich op één thema te concentreren. PVDA richt zich sterk op het specifieke thema van de begroting, met name de campagne rond de miljonairstaks. CD&V hanteert een meer algemene aanpak zonder zich op een specifiek thema te richten.

Mapping Partijen per Thematische Focus

De begroting vindt weerklank bij Franstalige partijen. Dit thema is prominent aanwezig bij MR, PS, DéFI, Les Engagés en PTB. Wat specifieke thema’s per partij betreft, legt de PS de nadruk op dierenwelzijn, pensioenen, landbouw en banken. MR richt zich op kernenergie en landbouwbeleid. PTB focust op de begroting, met name de miljonairstaks. Ecolo concentreert zich vooral op klimaat, landbouw en kernenergie. DéFI legt de nadruk op pensioenen en de begroting. Les Engagés behandelt minder onderwerpen en met minder intensiteit, wat haar atypische positie ten opzichte van andere partijen verklaart.

Wat betrokkenheid (weergaven en retweets) betreft, toont de analyse aan dat sommige partijen, voornamelijk Vlaamse, veel aandacht krijgen op X. Dit komt door een combinatie van factoren: de positionering van de partij, hun achterban, de behandelde thema’s en waarschijnlijk de strategie en investering van deze partijen om zichtbaar te zijn op X.

Vlaamse en Franstalige partijen hanteren duidelijk verschillende strategieën op het platform X. Vlaamse partijen richten zich vooral op actuele thema’s, zoals dierenwelzijn, dat sterk in de belangstelling staat vanwege recente debatten over regionale dierenwelzijnscodes en de opname daarvan in de grondwet. Dit toont aan hoe actuele debatten de politieke communicatie beïnvloeden, naast de fundamentele kwesties van de partijen. Franstalige partijen focussen meer op specifieke thema’s die hun aanhangers aanspreken. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de campagne van PTB rond de vermogensbelasting en de nadruk van MR op kernenergie.

"Wij analyseren tientallen sociaal-economische en politieke thema's op X in verschillende landen. Wat ons in België opvalt, is dat politieke leiders relatief reactief zijn: ze brengen minder vaak zelf onderwerpen naar voren en reageren vaker op de actualiteit of berichten van andere politici, maatschappelijke organisaties of de media. In dit opzicht houden ze onvoldoende rekening met hoe ze de politieke en mediagenda kunnen benaderen en beïnvloeden via sociale media," zegt Nicolas Vanderbiest.

Ischa Lambrechts, Associate Director bij Whyte Corporate Affairs, vult aan: "Dat de twee meest behandelde onderwerpen het Israëlisch-Palestijns conflict en de begroting zijn, is geen echte verrassing gezien de geopolitieke en economische situatie in deze periode voor de verkiezingen. De verrassing zit meer in de verschillende strategie die de Franstalige en Vlaamse partijen toepassen op X. De Vlaamse partijen spelen sterk in op de actualiteit, terwijl de Franstalige partijen zich meer richten op de kiezer via hun gekozen onderwerpen. De individuele accounts van politici posten bijna allemaal dagelijkse persoonlijke updates, maar we stellen vast dat dit weinig betrokkenheid op X genereert."