Verkoop VOO-aandelen aan Providence on hold

Media / News

De verkoop van een deel van het kapitaal van VOO (51%) aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence werd op maandag 29 juni door de rechtbank van Luik opgeschort. Deze beslissing is een gevolg van het beroep van Orange, een kandidaat-koper die het einde van het verkoopproces niet haalde.