Verwaarlozen bedrijven employee advocacy?

Lewis employee advocacy

News / Research

Lewis employee advocacyMedewerkers willen wel merkambassadeurs zijn, maar werkgevers zijn er nog niet klaar voor. Dat blijkt uit onderzoek van Lewis waarin meer dan 1.000 kenniswerkers wereldwijd zijn ondervraagd. Het onderzoek laat drie oorzaken zien waarom veel bedrijven nog niet klaar zijn voor employee advocacy.

Vooreerst: bedrijven zijn er niet mee bezig. De meerderheid van de werknemers die zijn bevraagd (60%) gelooft dat employee advocacy-programma’s ervoor zorgen dat de werknemersbetrokkenheid toeneemt. Andere voordelen die worden genoemd zijn een toename in de verkoop (40%) en erkenning voor betrokken werknemers (36%). Toch heeft meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven geen employee advocacy-programma. Van deze bedrijven geeft de helft van de werknemers aan dat ze wel graag deel zouden willen nemen in zo’n programma. Ruim de helft van alle ondervraagde werknemers (52%) zou bereid zijn content te creëren voor hun werkgevers (zoals socialmedia-berichten of blogs) als hen dat gevraagd zou worden.

En ook: bedrijven slagen er niet in om social media in te zetten of te stimuleren. Bijna driekwart van de werknemers (73%) zegt dat hun bedrijf actiever zou moeten zijn op social media. Toch zien we ook dat de helft van de ondervraagde bedrijven hun werknemers verbiedt om social media te gebruiken onder werktijd. Bijna 40 procent zegt dat hun werkgever actief is op social media, maar dat het gebruik van deze kanalen door werknemers niet wordt aangemoedigd. Verder deelt 73 procent content van hun werknemer op één of meer persoonlijke socialmedia-kanalen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gevoel van trotsheid voor het bedrijf waarvoor ze werken (54%) en een behoefte om een ambassadeur te zijn voor hun organisatie (37%).

En tot slot: bedrijven slagen er niet in om een gemeenschappelijke boodschap te creëren. Zes op de tien werknemers gebruiken aparte socialmedia-accounts voor persoonlijk en zakelijk gebruik. De belangrijkste reden waarom werknemers verschillende accounts gebruiken, is omdat ze van mening zijn dat hun persoonlijke overtuigingen afwijken van die van het bedrijf waarvoor ze werken. Dit geeft aan dat bedrijven er niet in slagen om gemeenschappelijke boodschappen en waarden te ontwikkelen onder hun werknemers.

Nieuwsgerelateerde content is het meest populair als het gaat om het delen van bedrijfscontent (59%), gevolgd door video- en fotomateriaal (56%) en HR-updates (31%). Werknemers geven zelfs tips aan bedrijven hoe ze hun socialmedia-campagnes en betrokkenheid kunnen verbeteren: 60 procent zegt bijvoorbeeld dat werkgevers hun fotografie zouden moeten verbeteren, terwijl 46 procent meer video’s aanbeveelt. Verder stelt 46 procent een beloning voor, bedoeld voor personeel dat content deelt, en 41 procent zou een socialmedia-training voor het personeel waarderen.

Het enthousiasme aan de werknemerskant is dus aanwezig. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering aan de kant van de werkgevers om te zorgen dat hun werknemers merkambassadeurs worden. "Betrokken werknemers zijn een grote aanwinst voor elk merk,” zegt Michael Brito, Head of US Digital bij Lewis. “Werknemers mobiliseren om deel te nemen in branchegerelateerde conversaties creëert input voor content over je eigen merk en zorgt tegelijkertijd voor een toename van de merkbekendheid. Toch lijkt het naar aanleiding van dit onderzoek erop dat bedrijven een grote kans missen. De werknemers zijn welwillend, en daarom zouden slimme merken moeten inspelen op deze bereidheid en hun werknemers moeten activeren om een nieuw publiek te bereiken. Ook zouden ze het huidige bereik van de organische content moeten uitbreiden en hun boodschap persoonlijker moeten maken.”