Vinciane Morel (VO Event) versterkt Celeval

News / People

De GEES (Group van Experts belast met de Exit Strategie voor Covid-19) is opgedoekt en vervangen door een vernieuwde samenstelling van Celeval. Die zal de Nationale Veiligheidsraad adviseren op een veel breder terrein dan de virologische crisismaatregelen, met name: de impact van het virus op de bredere samenleving, de economie, het onderwijs, de ongelijkheid en het psychosociale welzijn.

Vinciane Morel werd naast Johnny Thijs als enige vertegenwoordiger uit de economische sector opgenomen in Celeval. Ze is partner bij VO Event, lid van de Raad van Bestuur van ACC en Franstalig woordvoerder van de Belgian Alliance Event Federations, het verbond van de vakverenigingen die bij de start van de coronapandemie de handen in elkaar sloegen.

Morel ligt tevens mee aan de basis van de ontwikkeling en de verspreiding van het CERM (Covid Event Risk Model); een initiatief van ACC dat in de schoot van de Alliantie werd ontwikkeld in samenwerking Karel de Grote Hogeschool, Toerisme Vlaanderen en EventFlanders om de volledige cultuur-, sport-, toerisme-, private en publieke eventsector corona-vrij herop te starten.