Voedingssector wil verantwoorde kinderreclame 


Communication / News

Belgian PledgeDe Belgian Pledge, het zelfregulerend initiatief van de voedingssector om reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar te beperken tot producten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria, breidt uit naar 9 nieuwe communicatiekanalen, waaronder sociale media. De Belgian Pledge verwelkomt bovendien 21 nieuwe leden. Voor initiatiefnemers Fevia, Comeos en UBA is deze uitbreiding het bewijs dat de sector met de Belgian Pledge een krachtig antwoord geeft op de vraag naar verantwoorde reclame voor kinderen.

De Belgian Pledge is een initiatief dat Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, Comeos, vertegenwoordiger van de Belgische handelaars, restaurantketens en cateraars en UBA, de Unie van de Belgische Adverteerders lanceerden in 2012. Met dit zelfregulerend initiatief nemen de deelnemende bedrijven duidelijke engagementen rond verantwoorde marketing naar kinderen toe: geen reclame voor voeding en dranken naar kinderen jonger dan 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan voedingskundige criteria voor calorieën, suikers, zout, verzadigd vet en nutriënten die zorgen voor een verbeterde samenstelling, zoals vezels, en geen communicatie in basisscholen, behalve met akkoord van directie.

Als zelfregulerend initiatief kan de Belgian Pledge blijven evolueren en snel inspelen op het veranderende mediagebruik van kinderen. De vernieuwde Belgian Pledge die 55 bedrijven vandaag ondertekenen, blijft de basisprincipes behouden maar is in navolging van Europese evenknie EU Pledge nu ook van toepassing op 9 bijkomende kanalen: bedrijfsprofielen op sociale media, mobile en SMS marketing, direct marketing, product placement, interactieve spelletjes, outdoor marketing, radio, bioscoop en dvd/cd-rom.

De Belgian Pledge blijft ook van toepassing op televisiereclame, in drukwerk, op bedrijfswebsites en in basisscholen. Verpakkingen van producten en reclame in de winkel zijn niet opgenomen in de Belgian Pledge maar zijn in België wel onderworpen aan de Reclamecode. De naleving van de reclamecode wordt opgevolgd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP).

Fevia, Comeos en UBA laten jaarlijks een externe monitoring uitvoeren bij de ondertekenende bedrijven. Voor reclame op televisie gebeurt dit elk jaar, voor reclame in scholen en online tweejaarlijks. Voor de monitoring van de engagementen doen ze een beroep op externe specialisten zoals Mindshare, Universiteit Gent en de JEP. De monitoringrapporten verschijnen op de website van de Belgian Pledge en tonen de voorbije jaren duidelijk aan dat ondertekenaars hun engagementen effectief naleven.

De Belgian Pledge gebruikt de criteria van de EU Pledge om te bepalen voor welke producten ondertekenaars nog reclame mogen maken. Ze stimuleert op die manier ondertekenaars om producten te herfomuleren zodat deze voldoen aan de voedingskundige criteria. Daarmee sluit de Belgian Pledge aan op het Convenant Evenwichtige Voeding dat Fevia en Comeos vorig jaar afsloten met minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Naast het herformuleren van voedingsproducten en het aanbieden van kleinere porties is ook verantwoorde reclame een onderdeel van de puzzel om de strijd aan te gaan met overgewicht, obesitas en onevenwichtige voedingspatronen.