Volledige ban op gokreclame?

Marketing / News

In navolging van Nederland wordt gedacht aan een beteugeling van gokreclame. De sector zou tot 40% van haar omzet halen uit verkoop van gokproducten aan mensen met een gokverslaving, poneerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op maandagochtend 9 mei op de radio. Hij heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit klaar dat gokreclame aan banden legt, met daarbij ook een verbod op sportsponsoring (na afloop van lopende contracten). Meer bepaald zou er geen gokreclame meer mogen verschijnen op radio en televisie, in gedrukte media, op straat (OOH) én op websites en sociale media,. 

Het nieuwe Koninklijk Besluit heeft wel nog de goedkeuring nodig van de Europese Commissie, van de Raad van State én van Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de MR die zich al meteen kritisch uitliet over het ontwerp, met name over het aspect sportsponsoring.