Volvo Cars maakt van 1 september hoogdag voor verkeersveiligheid

Communication / News

Volvo Cars voerde samen met iVox een studie uit naar aanleiding van de eerste schooldag. Daaruit blijkt dat de helft van de werknemers met schoolgaande kinderen zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid op de eerste schooldag. Niet enkel omwille van de schoolstart, het drukkere verkeer en de spitsuren, maar ook omwille van tijdsdruk op het werk. Met ‘Be Safe Be Late’ wil Volvo Cars omtanke (een Zweedse levensvisie die zoveel betekent als overweging) introduceren en bedrijven oproepen om van 1 september een hoogdag voor verkeersveiligheid te maken, door meer flexibiliteit in de begin- en einduren van de werkdag te stimuleren.

Stress is slechtste copiloot

Uit een studie van iVox, in opdracht van Volvo Cars, blijkt dat 1 september bij 40% van de werknemers met schoolgaande kinderen als een stressvolle dag aanzien wordt en 25% bevestigt dat hij of zij zich dan effectief gestresseerd voelt. De heropening van de scholen zal dit jaar niet enkel veel emoties losweken, veel ouders zullen na maanden thuiswerken opnieuw de baan op moeten om in volle spits hun kinderen tijdig aan de schoolpoort af te zetten en bovendien op tijd aan de werkdag te beginnen.

“Emoties hebben een belangrijke impact op ons rijgedrag, op de manier waarop we omgaan met regels en met anderen in het verkeer. De golf van emoties die zo’n eerste schooldag met zich meebrengt, nemen we mee in de auto. En dan moeten we nog op tijd beginnen werken. Voor meer verkeersveiligheid op een speciale dag als die eerste schooldag mag er dus gerust wat meer druk van de ketel gehaald worden,” verduidelijkt Ludo Kluppels, verkeerspsycholoog bij Vias institute.

Meer marge, minder risico op de weg

25% van de werknemers met schoolgaande kinderen geeft aan dat ze zich op de eerste schooldag wel eens angstig voelen om op tijd aan de werkdag te starten. Dit geldt vooral voor werknemers met kinderen in de kleuterschool. 49% geeft aan dat hij of zij ook zelf minder aandachtig is en minder veilig rijdt wanneer hij of zij gehaast is. Toch geeft bijna de helft van de werknemers aan dat er in zijn of haar bedrijf geen enkele maatregel genomen wordt naar aanleiding van de eerste schooldag. Zo’n 4 op de 10 Belgische werknemers met inwonende schoolgaande kinderen (43%) geven aan dat ze een normale werkdag hebben op de eerste schooldag. Ruim 1 op 5 (22%) geeft aan dat ze een dag verlof nemen. Slechts 1 op 5 (19%) geeft aan dat ze op een later tijdstip beginnen met werken.

Werknemers die geen flexibele werkregeling hebben (30%) geven vaker aan dat ze zich de eerste schooldag gestresseerd voelen dan werknemers die wel een flexibele werkregeling hebben (22%). Volvo Cars wilt bedrijven daarvan bewust maken met zijn ‘Be Safe Be Late’ oproep. Een verschuiving van de werktijden vermindert het stressgevoel, verspreidt de drukte op de wegen en bevordert de verkeersveiligheid. Stop dus even de klok. Rij veilig.

“We moeten meer dan ooit stilstaan bij de manier waarop we 1 september inzetten en hoe we ons werk daaraan koppelen. In Zweden hebben ze daar een mooi woord voor: omtanke, letterlijk vertaald als ‘overweging’. Omtanke nodigt uit om attenter te zijn en de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Die levensvisie staat ook bij Volvo Cars centraal in alles wat we doen en verkeersveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. We moeten 1 september anders benaderen en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als werkgever kunnen we de emoties en de stress niet wegnemen van ouders op die eerste schooldag, maar we kunnen er wel rekening mee houden,” verklaart Wim Maes, managing director bij Volvo Cars Belux.

1 september: een nieuwe start richting flexibiliteit?

De helft van de werknemers met schoolgaande kinderen geeft aan dat het verkeer op de eerste schooldag tot extra stress leidt. 6 op de 10 ouders geeft aan dat ze hun kinderen met de wagen naar school zullen brengen, 1 op de 5 zal dat te voet doen en 1 op de 8 ouders brengt de kinderen met de fiets naar school op 1 september.

“Waarom overwegen we eens niet om onze kinderen op een andere manier naar school te brengen? Maak er dan een leuke ochtendwandeling van en ga ontspannen aan je bureau zitten nadien. Of neem de tijd om je kinderen de leukste weg naar school te tonen met de fiets,” verduidelijkt Wim Maes. “Bedrijven moeten ruimte creëren en ouders de kans geven om hun dag flexibeler in te delen en niet gebonden te zijn aan een vast tijdstip om te beginnen werken, net na de ochtendrush voor de schoolpoort. Met andere woorden, stop even de tijdsdruk en rij veilig. Op één september moet het kunnen om wat later te starten.”

Vias institute stelde reeds in 2018 vast dat bijna 7 auto’s op 10 die tussen 7 en 9 uur over het landelijke wegennet rijden zich verplaatsen met een werk-gerelateerd motief. Het begin en einde van de werk- en lesuren hebben een rechtstreekse invloed op de uren waarop mensen zich verplaatsen van en naar hun werkplek en de school. De piek situeert zich rond 8 uur voor de werknemers (21%) en rond 8u30 voor de onderwijsinstellingen (50%). ’s Avonds is dat van 15u15 tot 15u30 voor de onderwijsinstellingen (24%) en tussen 17 uur en 18u30 voor de werknemers (17%).

Sinds de coronacrisis zitten de flexibele werkregeling en telewerk wel in de lift. Uit de studie van Volvo Cars blijkt dat 53% van de werkgevers vindt dat hun werknemers daardoor minder gestresseerd zijn en 4 op de 10 merken een stijging in de productiviteit van de werknemers. Toch is er discrepantie tussen de ervaring van werkgevers en werknemers. 8 op de 10 werkgevers vinden dat ze voldoende maatregelen nemen om het werk flexibeler te organiseren. Slechts 6 op de 10 werknemers zijn het daarmee eens. Tijd voor een grondige reflectie en doorstart voor een flexibele werkregeling?