Serviceplan alweer een ‘Great Place to Work’

Awards / News

Serviceplan eindigt 2023 in schoonheid. Tot december 2024 mag het House of Communication opnieuw en voor het tweede jaar op rij gedurende (minstens) twaalf maanden uitpakken met het ‘Great Place to Work’-label.

Great Place to Work stelt bedrijven in staat om hun medewerkers op een gemakkelijke manier te bevragen, bruikbare gegevens te onthullen en hun uitstekende bedrijfscultuur erkend te zien. Het label is bedoeld om te bouwen aan een betere wereld, door organisaties te helpen uit te groeien tot ‘Great Places to Work’ voor iedereen. In november vroeg Serviceplan zijn medewerkers om een anonieme online enquête in te vullen met 60 vragen over hun werkervaring. 70% van de antwoorden moest een score van 4 of 5 op 5 behalen. Met een deelnamepercentage van 79% telde de enquête ruimschoots het minimumaantal deelnemers dat vereist is voor een geldige ranking.

Bij de onthulling van de resultaten ontdekte Serviceplan dat het een indrukwekkende score van 84% kreeg voor het criterium ‘Great Place to Work’ en een score van 78% voor alle vragen in de enquête.

Het bureau scoort beter dan vorig jaar in 90% van de categorieën en behaalt de beste resultaten in de categorieën rechtvaardigheid, intimiteit en community feeling. Deze criteria meten de bevordering van inclusief en anti-discriminerend gedrag door het management, het plezier dat mensen voelen ten opzichte van hun collega's en het feit dat ze op elkaar kunnen vertrouwen, dat ze hun ‘medewerkers’ beschouwen als een 'familie' of 'team'.