WE MEDIA: Belgische mediabedrijven sterker verenigd

Media / News

party keith-luke-679667-unsplashDe Belgische uitgevers van publieks- en vakbladen, de digitale sites van kranten en magazines, de gratis pers, socio-culturele bladen en ledenbladen hebben hun krachten gebundeld in WE MEDIA. De nieuwe federatie is een fusie van The Ppress en UPP. Ook TheNewPub, de uitgever van PUB, is uiteraard aangesloten bij WE MEDIA.WE MEDIA
WE MEDIA wil de waarde van onze professionele en onafhankelijke media sterker benadrukken en verdedigen. "In een tijdperk van multimedia en multiplatformen waarin de diversiteit van onze media wordt overspoeld door sociale netwerken en de GAFA’S, staat de waarde van onze journalistieke kwaliteit en bij uitbreiding de hele content onder druk," zo luidde het tijdens de officiële voorstelling van de nieuwe vereniging op 6 september 2018. Uitgevers concentreren hun activiteiten, passen hun businessmodellen aan en zijn allen multimediaal. De uitdagingen zijn veranderd, de oplossingen en de boodschappen zijn dat ook. Het is dan ook logisch dat de sector dezelfde evolutie volgt. "Net zoals we binnen onze bedrijven zoeken naar synergiën en nieuwe modellen, moeten we dat ook doen als vakorganisatie. Deze fusie is een logische evolutie," zegt Xavier Bouckaert, voorzitter van de federatie en CEO van Roularta Media Group. "Enkel sterk verenigd kunnen we ook de waarde van onze media verdedigen in de politieke discussies,"  vervolgt Bouckaert, die ook voorzitter is van de Europese federatie van magazines EMMA.

"De kwaliteit en diversiteit van onze media worden nog onderschat en zullen we sterker uitdragen naar ook andere organisaties," licht Marc Dupain, algemeen directeur van WE MEDIA, toe. "Er is meer dat ons verenigt dan dat ons scheidt."
Voor de zoektocht naar een nieuwe naam en de creatie van het nieuwe logo heeft de federatie samengewerkt met het bureau Hoet&Hoet, dat op dit vlak een expertise heeft van 30 jaar. Het nieuwe logo heeft een krachtige en duidelijke signatuur en staat symbool voor het verenigend karakter van de federatie en biedt vele mogelijkheden voor een solide identiteit. "Via interne maar zeer vrije workshops werkten we aan een merkplatform en gingen we op zoek naar een gepaste naam. Die moest vooral zorgen voor een sterke positionering en een statement zijn van engagement. Hoe positioneren we ons in dit media-universum, dat vele waarden met zich meedraagt?," vertelt Alexandre Marly, creative developer bij Hoet&Hoet.  "Voor de grafische identiteit gingen we op zoek naar iets dynamisch, dat niet alleen een aanpassingsvermogen aan (digitale) media, maar ook aan dialoog weerspiegelt. "