Welk perspectief hebben vakbladen?

Media / News

We Media kwam recent nog even terug op een Frans onderzoek naar rol en toekomst van vakbladen. De meeste van die conclusies gelden wellicht ook voor vakbladen in ons land.

Voor de professionals in de sector is er geen twijfel mogelijk: de vakpers is essentieel als het gaat om communicatie, want zij zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste mensen terechtkomt via de juiste touchpoints, zo meldt We Media op basis van het onderzoek.  Meer nog: de professionele communicatiemedia in de sector hebben een zeer mooie toekomst voor zich! Zij zijn erin geslaagd zichzelf te transformeren, te vernieuwen en aan te passen aan de gewoonten van de mensen in het vak, meer bepaald door meerdere touchpoints in het leven te roepen. Van nieuwsbrief tot website, met inbegrip van sociale netwerken, vakbeurzen, conferenties, debatten en awards toe. Dat alles blijkt uit een studie van de ACPM, het Franse equivalent van ons eigen CIM. Het instituut boog zich in oktober en november 2021 op verzoek van de grootste communicatiemerken over het lezerspubliek en het zeer brede spectrum waarin de vakmedia zich uitdrukken. De studie, die uitgevoerd werd in samenwerking met het MRCC-instituut, wijst op het cruciale belang van de professionele media in de communicatiesector het bijzonder, en naar analogie op de sleutelrol van de vakpers in het algemeen.

Doelstelling nr.1: informatie krijgen

De respondenten (673) van wie 55% een beslissende rol speelt op het vlak van media-aankoop en die allemaal een sleutelfunctie in de communicatiesector bezetten, verklaren dat zij meerdere informatiebronnen raadplegen (gemiddeld 7) en ook diverse manieren gebruiken om toegang te krijgen tot de vakpers (gemiddeld 5). Hun uiteindelijke doel is immers zo accuraat mogelijke informatie te vergaren. Als we wat dieper graven, blijkt dat er vier hoofdredenen zijn waarom professionele communicatiemedia absoluut noodzakelijk zijn. Ten eerste, vanwege de informatie die je er kunt uithalen. Dit geldt zowel voor de activiteiten van de sector als voor de identificatie van waardevolle innovaties. Bovendien kan juist gekalibreerde informatie ook de identificatie van de beste leveranciers, diensten en aanbiedingen aanzienlijk vergemakkelijken.

Ook het feit tot een gemeenschap te behoren door op de hoogte te blijven via de vakpers speelt een rol. Dat helpt niet alleen om je vak beter uit te oefenen, maar ook om beter te weten wat de grote uitdagingen van het moment zijn en hoe de rest van de sector evolueert. Bovendien is een goed geïnformeerde persoon beter in staat om goede ideeën en de beste inspiratiebronnen te vinden. Ten slotte mogen wij niet uit het oog verliezen dat kwalitatieve vakbladen helpen om dingen beter te kaderen en om beter over onze beslissingen na te denken. Dat is een ware luxe in deze always-on tijden waarin alles heel (te?) snel gaat!

Wachten op events

En wat met professionele evenementen? Zijn zij nog steeds van belang voor de sector? Het antwoord op deze vragen is een volmondig en drievoudig ‘ja’. De respondenten bleken ‘enthousiast’ over de hervatting van ‘face-to-face’ events, zowel vanwege de informele contacten die ze mogelijk maken als met het oog op ontmoetingen met leveranciers. Verder wezen de respondenten ook op de uitstekende kwaliteit van de inhoud, ondersteund door de hoge kwaliteit van de debatten. Tot slot, maar niet in het minst, versterken evenementen het gevoel van ‘erkenning’ en dragen zij aldus bij tot een sterkere integratie in de sector.

5 debatconclusies

Na de presentatie van de enquêteresultaten in Frankrijk nodigde Stéphane Bodier, algemeen directeur van de ACPM, de hoofdredacteurs, voorzitters en directeurs van de media die voor het onderzoek hadden ingetekend uit voor een rondetafelgesprek. Bedoeling was het heden, maar vooral ook de toekomst van de communicatievakbladen te bespreken. Uit de debatten werden vijf belangrijke conclusies getrokken.

  • In de eerste plaats staat de vakpers sterk als het gaat om het opbouwen en onderhouden van een gemeenschap. We kunnen in dit verband gerust een vergelijking trekken met een dorpsplein; dat is net als een vakblad een plaats waar informatie gedeeld, besproken en ontdekt wordt. Daarbij mogen we niet vergeten dat het woord magazine misschien wel in eerste instantie aan papier doet denken, maar dat het belangrijk is zich niet tot print te beperken door de meerdere touchpoints in te zetten.
  • Ten tweede moet diezelfde pers zijn waarde ontlenen aan zijn inhoud. Het is daarom belangrijk om volledig vrije toegang tot de informatie als een gevaarlijk vergif te beschouwen. De pers moet zijn community met andere woorden leren de kosten te dragen van de zichtbaarheid die zij krijgt. Het gevaar van het gratis model is dat het enkel van reclame moet leven, met alle wantoestanden die daaruit zouden kunnen voortvloeien.
  • Derde conclusie: de vakpers moet in een reële behoefte voorzien, of het nu is om te informeren of om te inspireren. Het volstaat niet om een medium te creëren alleen omwille van het medium!
  • Bovendien is het bij dit soort magazines belangrijk om een stabiel evenwicht te vinden tussen de missie van een marketingconsultant en die van een journalist. Met andere woorden, ook al zijn de scholen voor journalistiek in Frankrijk nog zeer literair, toch wordt het van essentieel belang om te beschikken over expertise op het vlak van content én inzake data.
  • Ook nog even preciseren dat de plaats van de bureaus in het hele proces niet meer zo belangrijk is als vroeger.

Tijden veranderen dus, maar één ding is zeker, besluit We Media: de vakpers heeft een mooie toekomst voor zich, op voorwaarde dat hij niet te beroerd is om zichzelf geregeld in vraag te stellen.